Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

9 mars klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, Plan-AU, 2016-03-09.pdf 326.1 kB 2016-02-24 15.58
3. Tjut - Övergripande inriktning för översiktsplan för Österåkers kommun.pdf 81 kB 2016-02-24 15.58
3. Bilaga 1. Övergripande inriktning för översiktsplan.pdf 171.6 kB 2016-02-24 15.58
3. Bilaga 2. Nulägesbeskrivning med hållbarhetsbedömning för Österåkers kommun - Sammanfattning.pdf 1.1 MB 2016-02-24 16.24
3. Bilaga 3. Sammanställning av medborgardialog 2015.pdf 550.1 kB 2016-02-24 15.58
4. Tjut - Kommunikationsplan för översiktsplan för Österåkers kommun.pdf 71 kB 2016-02-24 15.58
4. Bilaga. Kommunikationsplan för översiktsplan.pdf 160.3 kB 2016-02-24 15.58
5. Tjut - Uppdrag för detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken.pdf 118 kB 2016-02-24 15.58
5. Bilaga. Förstudierapport för detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken.pdf 540.5 kB 2016-02-24 15.58
6. Tjut - Granskning av detaljplan för Säby hage (del av Hagby 1_3 m.fl.).pdf 124.1 kB 2016-02-24 15.58
6. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 12.1 MB 2016-02-24 15.58
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 175.9 kB 2016-02-24 15.58
6. Bilaga 3. Plankarta A3.pdf 518.8 kB 2016-02-24 15.58
7. Tjut - God ekologisk status i Smedbyån.pdf 123.1 kB 2016-02-24 15.58
7. Bilaga. Projektplan för god ekologisk status i Smedbyån.pdf 625.4 kB 2016-02-24 15.58
8. Tjut - Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018.pdf 169.9 kB 2016-02-24 15.58
8. Bilaga. Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018.pdf 2.4 MB 2016-02-24 15.58
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 24-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 237.3 kB 2016-02-24 16.28
9. Tjut - Svar på motion nr 24-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 153.6 kB 2016-02-24 16.28
9. Motion nr 24-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 66.5 kB 2016-02-24 16.28
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28-2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) - Ratificiering av Borgmästaravtalet.pdf 219.1 kB 2016-02-24 16.31
10. Tjut - Svar på motion nr 28-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Ratificering av Borgmästaravtalet.pdf 138.4 kB 2016-02-24 15.58
10. Motion nr 28-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Ratificering av Borgmästaravtalet.pdf 127.6 kB 2016-02-24 16.31
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13-2015 - Bygg cykelställ vid hållplats Högbackavägen.pdf 234.6 kB 2016-02-24 15.58
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13-2015 - Bygg cykelställ vid hållplats Högbackavägen.pdf 89.2 kB 2016-02-24 16.34
11. Medborgarförslag nr 13-2015 - Bygga cykelställ vid hållplats Högbackavägen.pdf 45.9 kB 2016-02-25 07.14
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 15-2015 - Belysning till gång- och cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen.pdf 243 kB 2016-02-25 14.19
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15-2015 - Belysning till gång- och cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen.pdf 77.7 kB 2016-02-24 15.58
12. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 15-2015 - Belysning till gångcykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen- .pdf 409 kB 2016-02-24 16.36
12. Bilaga 2 - Karta.pdf 395.7 kB 2016-02-24 15.58
13. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 18-2015 - Trafiken måste kunna flyta.pdf 217.1 kB 2016-02-24 16.40
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 18-2015 - Trafiken måste kunna flyta.pdf 141.7 kB 2016-02-24 15.58
13. Medborgarförslag nr 18-2015 - Trafiken måste kunna flyta.pdf 55.8 kB 2016-02-24 15.58
14. Tjut - Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 77.2 kB 2016-02-24 15.58
14. Bilaga 2 - Nu gällande delegationsordning.pdf 925.6 kB 2016-02-24 15.58
14. Bilaga 1. Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning, delegation och tillägg.pdf 78.8 kB 2016-02-24 16.41
Protokoll, Plan-AU 2016-03-09.pdf 3.5 MB 2016-03-11 14.35

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 9 mars 2016
Senast uppdaterad:
måndag 21 november 2016