Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

9 mars klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KSAU 2016-03-09.pdföppnas i nytt fönster 418.4 kB 2016-02-24 13.27
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga.pdföppnas i nytt fönster 203.3 kB 2016-02-24 14.37
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga.pdföppnas i nytt fönster 867 kB 2016-02-24 14.37
6. Medborgarförslag nr 5-2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga.pdföppnas i nytt fönster 243.5 kB 2016-02-24 14.37
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2015 - Angående säkerhet på offentliga platser samt information därav.pdföppnas i nytt fönster 258.1 kB 2016-02-24 14.37
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2015 - Angående säkerhet på offentliga platser samt information därav.pdföppnas i nytt fönster 516.1 kB 2016-02-24 14.37
7. Medborgarförslag 6-2015 - Angående säkerhet på offentliga platser samt information därav.pdföppnas i nytt fönster 313.2 kB 2016-02-25 07.10
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8-2015 - Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet.pdföppnas i nytt fönster 248.1 kB 2016-02-24 14.52
8. Tjut - Svar på medborgarförslag 8-2015 - Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2016-02-24 14.38
8. Medborgarförslag nr 8-2015 - Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet.pdföppnas i nytt fönster 224 kB 2016-02-24 14.38
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15-2015 från Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance.pdföppnas i nytt fönster 242 kB 2016-02-24 13.30
9. Tjut - Svar på motion nr 15-2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2016-02-24 13.30
9. Motion nr 15-2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och perfomance.pdföppnas i nytt fönster 362.7 kB 2016-02-24 13.30
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2015 av Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) – Komvux till Hackstaskolan.pdföppnas i nytt fönster 216.1 kB 2016-02-24 14.48
10. Tjut - Svar på motion nr 17-2015 av Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan.pdföppnas i nytt fönster 647.6 kB 2016-02-24 13.30
10. Motion nr 17-2015 av Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan.pdföppnas i nytt fönster 258.6 kB 2016-02-24 13.30
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18-2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) - Avskaffa vårdnadsbidraget.pdföppnas i nytt fönster 260 kB 2016-02-24 13.30
11. Tjut - Svar på motion nr 18-2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) - Avskaffa vårdnadsbidraget.pdföppnas i nytt fönster 617.7 kB 2016-02-24 13.30
11. Motion nr 18-2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) - Avskaffa vårdnadsbidraget.pdföppnas i nytt fönster 212.3 kB 2016-02-24 13.30
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) – Starta ett Komtek i Österåker.pdföppnas i nytt fönster 232.3 kB 2016-02-24 14.49
12. Tjut - Svar på motion nr 20-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek i Österåker.pdföppnas i nytt fönster 823.8 kB 2016-02-24 13.30
12. Motion nr 20-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek i Österåker.pdföppnas i nytt fönster 340.6 kB 2016-02-24 13.30
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 22-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V), Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning.pdföppnas i nytt fönster 299.6 kB 2016-02-24 13.30
13. Tjut - Svar på motion nr 22-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V), Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning.pdföppnas i nytt fönster 456.3 kB 2016-02-24 14.46
13. Motion nr 22-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V), Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning.pdföppnas i nytt fönster 285.7 kB 2016-02-24 13.30
14. Tjut - Avskrivning av Medborgarförslag nr 11-2015 – Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2016-02-24 13.27
15. Tjut - Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon.pdföppnas i nytt fönster 293.4 kB 2016-02-24 13.27
15. Bilaga. Protokollsutdrag från VON 2016-01-26, § 1-8.pdföppnas i nytt fönster 818.1 kB 2016-02-26 11.37
16. Tjut - Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2016-02-24 13.27
16. Bilaga 1. KSL - Rekommendation enskilda-patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.pdföppnas i nytt fönster 466 kB 2016-02-24 13.27
16. Bilaga 2. KSL - Samverkan när enskilda-patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.pdföppnas i nytt fönster 358.8 kB 2016-02-24 13.27
17. Tjut - Om- och tillbyggnad Skärgårdsstadsskolan.pdföppnas i nytt fönster 352.5 kB 2016-02-24 13.27
18. Tjut - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 21 mars 2016.pdföppnas i nytt fönster 454.8 kB 2016-02-24 13.27
Nytt ärende. Uppdrag gällande drift av insatsen personlig assistans i egen regi samt revidering av Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 370.6 kB 2016-03-07 13.43
Nytt ärende. Strategi mot våldsbejakande extremism.pdföppnas i nytt fönster 320.1 kB 2016-03-07 13.43
Protokoll, KSAU 2016-03-09.pdföppnas i nytt fönster 6.5 MB 2016-03-11 14.34

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 9 mars 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 3 mars 2016