Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

15 februari klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2016-02-15.pdf 452 kB 2016-02-10 07.14
3. Protokollsutdrag - Riktlinjer för tomträtter i Österåkers kommun.pdf 272.5 kB 2016-02-10 07.11
3. Tjut - Riktlinjer för tomträtter i Österåkers kommun.pdf 125.6 kB 2016-02-10 07.11
3. Bilaga - Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun.pdf 5.6 MB 2016-02-10 07.11
4. Protokollsutdrag - Tomträtts- samt överlåtelseavtal mellan Österåkers kommun och Trälhavets båtklubb.pdf 295 kB 2016-02-10 07.11
4. Tjut - Tomträtts- samt överlåtelseavtal mellan Österåkers kommun och Trälhavets båtklubb.pdf 86 kB 2016-02-10 07.11
4. Bilaga 1. Tomträttsavtal.pdf 30.9 kB 2016-02-10 07.11
4. Bilaga 2. Kartbilaga till tomträttsavtal.pdf 927.6 kB 2016-02-10 07.11
4. Bilaga 3. ÖverlåtelseavtalTBK.pdf 20.4 kB 2016-02-10 07.11
4. Bilaga 4. Kartbilaga till överlåtelseavtal.pdf 814.4 kB 2016-02-10 07.11
5. Protokollsutdrag - VA-policy för Österåkers kommun.pdf 267.3 kB 2016-02-10 07.11
5. Tjut - VA-policy för Österåkers kommun.pdf 93.6 kB 2016-02-10 07.11
5. Bilaga - VA-policy för Österåkers kommun.pdf 404.4 kB 2016-02-10 07.11
6. Protokollsutdrag - Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun.pdf 259.5 kB 2016-02-10 07.11
6. Tjut med reviderad bilaga - Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun.pdf 127.2 kB 2016-02-10 07.11
7. Protokollsutdrag - Bidrag till Norra Ingmarsös brygga för tillfällig förtöjning.pdf 317.5 kB 2016-02-10 07.11
7. Tjut - Bidrag till Norra Ingmarsö brygga för tillfällig förtöjning.pdf 127 kB 2016-02-10 07.11
8. Tjut - Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Österåkers kommun.pdf 440.9 kB 2016-02-10 07.11
8. Bilaga 1. Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Österåkers kommun.pdf 331.3 kB 2016-02-10 07.11
8. Bilaga 2. Protokollsutdrag från Planarbetsutskottets sammanträde 2016-02-03, § 2_9.pdf 338.4 kB 2016-02-10 07.11
8. Bilaga 3. Protokollsutdrag från Byggnadsnämndens sammanträde 2016-01-26, § 1_5.pdf 433.5 kB 2016-02-10 07.11
8. Bilaga 4. Samhällbyggnadsförvaltningens tjut - Taxa för grävtillstånd och trafikordningsplatser, delen grävtillstånd, i Österåkers kommun, inkl. bilaga.pdf 313.7 kB 2016-02-10 07.11
9. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 25_2015 från Mats Larsson (S) – Färjetrafiken på Ljusteröleden.pdf 679.7 kB 2016-02-10 07.11
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 25-2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på Ljusteröleden.pdf 256.3 kB 2016-02-10 07.11
9. Tjut - Svar på motion nr 25_2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på Ljusteröleden.pdf 262.1 kB 2016-02-10 07.11
10. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 29_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) – Djurcirkus till Österåkers kommun.pdf 232.4 kB 2016-02-10 07.11
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 29_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) – Djurcirkus till Österåkers kommun.pdf 250.8 kB 2016-02-10 07.11
10. Tjut - Svar på motion nr 29_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) - Djurcirkus till Österåkers kommun.pdf 768.9 kB 2016-02-10 07.11
11. Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr och Österåkers kommun.pdf 783.2 kB 2016-02-10 07.11
12. Protokollsutdrag -Svar på motion nr 4_2015 av Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) – Inför stöd för skolutveckling genom särskilda utvecklingsmedel.pdf 635.2 kB 2016-02-10 07.11
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4_2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda utvecklingsmedel.pdf 288.5 kB 2016-02-10 07.11
12. Tjut - Svar på motion nr 4_2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda utvecklingsmedel.pdf 1 MB 2016-02-10 07.11
13. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 13_2015 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Unga entreprenörer.pdf 447.9 kB 2016-02-10 07.11
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13_2015 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) – Unga entreprenörer.pdf 264.2 kB 2016-02-10 07.11
13. Tjut - Svar på motion nr 13_2015 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Unga Entreprenörer.pdf 745.1 kB 2016-02-10 07.11
14. Protokollsutdrag - Ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS).pdf 283.2 kB 2016-02-10 07.11
14. Tjut - Ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS).pdf 670.6 kB 2016-02-10 07.11
15. Protokollsutdrag - Aktieägaravtal mellan Österåkers-, Norrtälje- och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB.pdf 281 kB 2016-02-10 07.11
15. Tjut - Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB.pdf 572 kB 2016-02-10 07.11
16. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2016-02-29.pdf 209.1 kB 2016-02-10 07.11
16. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagstatistik) per 2106-02-29.pdf 1021.4 kB 2016-02-10 15.30
17. Protokollsutdrag - Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelse för år 2015 samt ansvarsprövning.pdf 193 kB 2016-02-10 07.11
17. Tjut - Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelse för år 2015 samt ansvarsprövning.pdf 570.3 kB 2016-02-10 07.11
18. Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län, LS 2015-0997.pdf 1.3 MB 2016-02-10 07.11
20. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 244.9 kB 2016-02-10 07.22
21. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 614.8 kB 2016-02-10 07.11
Nytt ärende - Brev till Trafiknämnden, SLL - Angående helgtrafiken till replipunkten Åsättra.pdf 165 kB 2016-02-15 13.22
Protokoll, KS 2016-02-15 - Omedelbar justering.pdf 392.2 kB 2016-02-15 17.44
Protokoll, KS 2016-02-15.pdf 5.9 MB 2016-02-23 08.25

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 15 februari 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 3 mars 2016