Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

9/11 klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, Plan-AU 2015-11-09.pdf 338.4 kB 2015-11-04 09.08
3. Detaljplan för del av Nolsjö.pdf 125.9 kB 2015-11-04 08.28
3. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.8 MB 2015-11-04 08.28
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 144.8 kB 2015-11-04 08.28
3. Bilaga 3. Plankarta - A3.pdf 1.6 MB 2015-11-04 08.28
4. Mark- och genomförandeavtal för detaljplan Norrgårdshöjden.pdf 138.6 kB 2015-11-04 08.28
4. Bilaga 1. Mark- och genomförandeavtal Armada.pdf 2.5 MB 2015-11-04 08.28
4. Bilaga 2. Mark- och genomförandeavtal Odalen.pdf 4.3 MB 2015-11-04 08.28
5. Detaljplan för Norrgårdshöjden.pdf 126.7 kB 2015-11-04 08.28
5. Bilaga 1. Detaljplan för Norrgårdshöjden antagande.pdf 7.6 MB 2015-11-04 08.28
5. Bilaga 2. Granskningsutlåtande Norrgårdshöjden.pdf 39.3 kB 2015-11-04 08.28
5. Bilaga 3. Plankarta - A3.pdf 878.4 kB 2015-11-04 08.28
6. Antagande av Detaljplan för Boda.pdf 125.3 kB 2015-11-04 08.28
6. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 5.4 MB 2015-11-04 08.28
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 192.4 kB 2015-11-04 08.28
6. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 151.3 kB 2015-11-04 08.28
6. Bilaga 4. Beslut Länsstyrelsen Stockholm.pdf 3.9 MB 2015-11-04 08.28
6. Bilaga 5. Plankarta - A3.pdf 1.7 MB 2015-11-04 08.28
7. Svar på motion nr 7_2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och roligare centrum.pdf 912.2 kB 2015-11-04 08.28
8. Svar på motion nr 8_2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Anas Abdullah (S) och Mats Larsson (S) - Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen.pdf 1.2 MB 2015-11-04 08.28
9. Svar på motion nr 10_2015 från Michael Solander (MP) - Handelspolicy för Österåkers kommun.pdf 669.3 kB 2015-11-04 08.28
10. Svar på motion nr 11_2015 från Michael Solander (MP) – Genomför en temavecka inför Earth hour.pdf 816.6 kB 2015-11-04 08.28
11. Svar på motion nr 19_2015 från (Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Förnybar energi vid detaljplaner.pdf 945.9 kB 2015-11-04 08.28
12. Svar på remiss Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.pdf 88.8 kB 2015-11-04 08.28
12. Bilaga 1. Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.pdf 767.1 kB 2015-11-04 08.28
14. Storstockholms brandförsvars taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016.pdf 1.7 MB 2015-11-04 08.28
13. Ny VA-brukningstaxa för Österåkers kommun.pdf 123.4 kB 2015-11-04 08.28
13. Bilaga 2. Österåkersvattens styrelsemötesprotokoll.pdf 1.1 MB 2015-11-04 08.28
13. Bilaga 1. Hemställan om höjning av VA-brukningstaxa i Österåkers kommun 1_1-2016.pdf 909.7 kB 2015-11-04 08.28
13. Bilaga 3. Förslag till ny Va-taxa 2016.pdf 1013.5 kB 2015-11-04 08.28
Protokoll, Plan-AU 2015-11-09.pdf 3.6 MB 2015-11-16 11.25

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 19 maj 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2015