Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag 2017

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har inkommit under 2017 och väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling.

Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det.

Nr

Medborgarförslag

Beslut fattas av

Beslut

26/2017

"Återtagande" av kommunens enskilda vägarPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

25/2017

Diskussion om skolskjuts till angränsande kommunerPDF

Kommunfullmäktige

BeslutPDF

24/2017

PadelbanaPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

23/2017

Bygg padelbana/orPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

22/2017

Bygg en padelbana i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

21/2017

Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytningPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

20/2017

Padelbana i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

19/2017

Padelbana i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

18/2017

Utökat utbud av spontanidrott genom padelbanor i Österåkers kommunPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

17/2017

Bind ihop kommunen med kollektivtrafikPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

16/2017

Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning ÅkersbergaPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

15/2017

Förläng befintlig gång- och cykelbana längs Östra Banvägen fram till MargretelundsvägenPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

14/2017

Utbyggnad av Roslagsbanan till SkärgårdsstadPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

13/2017

Parkering för EU-mopeder i Åkersberga centrumPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

12/2017

Infartsparkering i parkeringshuset vid Åkersberga stationPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

11/2017

Destruktion av båtarPDF

Kommunfullmäktige

BeslutPDF

10/2017

Anläggning av gång- och cykelväg på Röllingbyvägen (nr 8-58)PDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

9/2017

Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i LervikPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

8/2017

Närtrafikbuss till LervikPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

7/2017

Fartbegränsning i barntätt område på SjökarbyvägenPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

6/2017

Fler papperskorgar för en fin miljöPDF

Kommunfullmäktige

BeslutPDF

5/2017

Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdetPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

4/2017

Kommunen övertar föreningsägd gångvägPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

3/2017

Minskade kostnader för heltidspolitikerPDF

Kommunstyrelsen

BeslutPDF

2/2017

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6- Stockholms läns författningssamling, § 18) avseende tider då privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varorPDF

Kommunfullmäktige

BeslutPDF

1/2017

Ändrad lydelse "inom område med samlad bebyggelse" i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6- Stockholms läns författningssamling, § 18)PDF

Kommunfullmäktige

BeslutPDF

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020