Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag 2014

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har inkommit under 2014 och väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling.

Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det.

Nr

Medborgarförslag

Beslut fattas av

Beslut

18/2014

Öka antalet cykelställ i Åkersberga centrum Pdf, 33.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster.

17/2014

Minska biltrafiken in på torget i Åkersberga centrum Pdf, 33.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 197.3 kB, öppnas i nytt fönster.

16/2014

Avseende utemiljön i kommunens vård- och omsorgsverksamhet i Alceahuset Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Produktionsstyrelsen

Beslut Pdf, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster.

15/2014

Förbättra informationen om kommunens cykelstråk Pdf, 30.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 77.1 kB, öppnas i nytt fönster.

14/2014

Angående klottersanering i kommunen Pdf, 66.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 69.7 kB, öppnas i nytt fönster.

13/2014

Starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida Pdf, 41.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 73.7 kB, öppnas i nytt fönster.

12/2014

Upprusta tillfartsvägen till parken Berga 11:1 samt placera ut lekredskap Pdf, 661.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 79.1 kB, öppnas i nytt fönster.

11/2014

Ansvaret för driften och skötseln av Storängsvägen ska snarast övertas av kommunen Pdf, 256.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 288 kB, öppnas i nytt fönster.

9/2014

Anläggande av motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge Pdf, 220.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 74.7 kB, öppnas i nytt fönster.

8/2014

Anläggande av park i Åkersberga Pdf, 70.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 81.1 kB, öppnas i nytt fönster.

7/2014

Utegym i Österåkers kommun Pdf, 54.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster.

6/2014

Parkour i Österåkers kommun Pdf, 48.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 71.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2014

Förbättrade kommunikationer Pdf, 60.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2014

Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten kommer Pdf, 55.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 236.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2014

Tillagningskök i Skärgårdsstadsskolans matsal Pdf, 141.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 79.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2/2014

Policy för anläggande/byggande av kommunikationsmaster Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 75.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2014

Bygg ett höghus i centrum Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
tisdag 3 juli 2018