Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 är detta Österåkers kommuns officiella anslagstavla. Här finns tillkännagivanden om Kommunfullmäktiges sammanträden, kallelser till nämnder och styrelser samt justerade protokoll.

Om du är missnöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det. Läs om hur du överklagar.

Kallelser och protokoll till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder finns att läsa i länken Möten, handlingar och protokoll.