Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Våld i nära relationer

Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan närstående person, kan du ansöka om att få hjälp och stöd av socialtjänsten i Österåkers kommun.

Du kan få råd och stöd för dig och dina barn. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende.

Kontakta socialtjänsten via 08-540 810 00 eller e-post vinr@osteraker.se
Ring alltid 112 om det är akut.

Du kan också vända dig till en ideell förening. I Österåker finns Kvinnojouren i Österåker, Ungdomsjouren Bellis och Svenska kyrkan.

Kvinnojouren

Kvinnojouren är till för kvinnor och barn som utsatts för fysisk och psykisk misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Alla volontärer på Kvinnojouren i Österåker har tystnadsplikt och du kan vara anonym när du kontaktar dem.

Telefon alla dagar klockan 8-22: 08-540 600 16

Kvinnojouren i Österåkers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsjouren Bellis

Ungdomsjouren Bellis vänder sig till ungdomar som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. Du som är kompis till någon som blivit utsatt är också välkommen att kontakta dem. Alla volontärer på Bellis har tystnadsplikt. Du kan mejla Bellis eller chatta med dem. Chatten är öppen söndagar klockan 18-20.

Ungdomsjouren Bellis chatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen om hur du chattar med ungdomsjouren Bellis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsjourens Bellis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska kyrkan

Till Svenska kyrkans samtalsakut kan du vända dig på telefon. De du pratar med har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Svenska kyrkan i Österåkers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Vad är våld?

Per Isdal, grundare till Alternativ till våld (ATV) definierar våld på följande sätt: Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill.

Våld i nära relationer kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, latent och materiellt. På ATVs webbplats kan du få exempel på olika definitioner av våld.
Alternativ till Våld på Täby kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våldet används för att utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Detta kan leda till att våldet mer och mer blir ett både förväntat och till viss del normaliserat inslag i den utsattas vardag.

Barn som utsätts för våld

Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du tar kontakt med socialförvaltningen via kommunens servicecenter eller skickar in en orosanmälan. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa.
Läs mer om orosanmälan

Unga som utsätts för våld

Du som är mellan 13 och 23 år och utsatts för våld kan få stöd på Stödcentrum för unga brottsutsatta i Täby. Du som bevittnat ett brott kan också vända dig dit.

Stödcentrum för brottsutsatta

På webbplatsen Unga relationer finns stöd, råd och information till personer under 20 år som blir utsatt i sin relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.
Webbplatsen Unga relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, och är mellan 13 och 26 år, kan du kontakta Origo, ett länsgemensamt resurscenter mot hedersrelaterat våld. 
Läs mer om Origo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta socialtjänsten i Österåker för hjälp och stöd: 08-540 810 00.

Våld mot HBTQ-personer

RFSL Stödmottagning finns för dig som identifierar dig som HBTQ-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld. Målgruppen är HBTQ-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. 
RFSL Stödmottagnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alternativ till våld

Om du är utsatt för våld i din relation, eller själv använder våld, kan du vända dig direkt till Alternativ till Våld (ATV) i Täby kommun, som erbjuder stöd och behandling. ATV erbjuder även stöd och samtal till barn och unga. ATV är ett gemensamt behandlings- och kompetenscenter för norrortskommunerna, som delfinansieras av bland annat Österåkers kommun.
Läs mer om Alternativ till våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till våldsutövare

En stor del av arbetet inom området våld i nära relationer fokuserar på den som är utsatt för våldet. Men du som använder våldet har också möjlighet att få stöd och hjälp med ditt beteende. I Österåker erbjuds stöd och behandling till den som utövar våld genom ATV.
Alternativ till Vålds webbplats Länk till annan webbplats.

Genom en riktad satsning, Välj att sluta, vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig till våldsutövarna. Satsningen syftar till att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det. Välj att slutas telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar 020-555 666. Öppen måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 8.30-16.
Läs mer om Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som definierar dig som man kan också söka stöd att sluta utöva våld i din relation på Manscentrum.
Manscentrums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som definierar dig som kille och är mellan 15 och 25 år kan vända dig till Organisationen MÄNs mottagning för att få samtalsstöd att sluta utöva våld.
Organisationen MÄNs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
onsdag 19 maj 2021