Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Slott

I Österåker finns det tre slott med spännande historia. Bland annat slottet där Gustav Vasa växte upp - ett slott med bevarad inredning från 1500-talet. Slotten är idag privata bostäder och inte öppna för allmänheten. Det är begränsade möjligheter att se slotten från landvägen men via sjövägen, Trälhavet, går det att se slottens ståtliga fasader.

Rydboholms slott

Rydboholms slott omnämns första gången i skrift under 1400-talet, då den byggdes till sätesgård, det vill säga en gård som inte behövdes skattas. Slottet är känt för att ha varit platsen där Gustav Vasa växte upp. Här tillbringade Gustav Wasa sin barndom. Sätesgården hade många jordbruksområden i kommunen. Rydboholm var den största sätesgården i Stockholmsområdet. Det fanns också ett 40-tal gårdar som tillhörde Rydboholm slott. Rydboholm slott har ägts av ätten Brahe och dess ättlingar från 1500-talet och fram till idag.

Den äldsta bevarade sätesbyggnaden finns vid Rydboholm. Huvudbyggnadens äldsta delar och Wasatornet är från omkring 1548. I tornet finns en välbevarad 1500-talsinredning och tornet är idag byggnadsminne. Wasatornet på slottsområdet är av riksintresse och en av kommunens mest värdefulla historiska byggnader genom de välbevarade väggmålningarna från 1500-talet. Rydboholms slott ser du i bilden högst upp på sidan.

På väg till Margretelund slott

Margretelund slott

Margretelund slott bebyggdes under 1620-talet av Gabriel Gustafsson Oxenstierna på den dåvarande byn Jerrös marker. Gustafsson Oxenstierna var bygdens största markägare. Han blev också ägare till Smedby säteri, som var en av fem medeltida säterier som fanns i Österåker.

Säterier förlorade sin sätesfrihet om de inte var påkostade byggnader vid Karl XI:s minskning till svenska kronan på 1680-talet. Margretelund var en av de säterier som överlevde minskningen och blev också det mest livskraftiga säteriet bland de som byggdes under 1600-talet. Idag omges Margretelund slott av villaområden.

Östanå slott

Östanå slott

Östanå slott, som ligger mellan Åkersberga och Norrtälje, byggdes som sätesgård under 1400-talet. Slottet har stora jordbruksområden. På Östanå slott har olika släkter avlöst varandra: Torstenson, Wrede, Hebbe och Boström. 

Lennart Torstenson var den mest kände fältherren under det 30-åriga kriget. Han erhöll sätesfrihet 1641 för Väsby på Ljusterö. Väsby Gård kunde genom det bli centrum för skärgården. Greve Fabian Wrede bekostade bygget av kyrkan i Roslags-Kulla, och Simon Bernhard Hebbe uppförde den nuvarande mangårdsbyggnaden på Östanå. Det gjorde han efter att ryssarna hade bränt ner den gamla år 1719. Familjen Boström tog över ägarskapet av Östanå slott 1841. Erik Gustav Boström var politiker och även statsminister en tid.

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Katharina Lind
Senast uppdaterad:
torsdag 4 mars 2021