Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fornlämningar

Österåker är en kommun med en lång historia. Skogstrakterna norr om Österåkers kyrka var bland de första i Uppland som höjde sig ur vattnet efter isens mångtusenåriga tryck. Här finns spår av stenåldersboplatser. Hela kommunen är rik på fornlämningar, inte minst från bronsålder och järnålder. Besök platserna och upplev ett Österåker från en annan tid.

Fornvårdsplan

Österåker är en bygd rik på fornlämningar. Att lyfta fram och tillgängliggöra ett antal av dessa fornlämningar bidrar till att öka vår förståelse för människans långa historia i Österåker och hennes påverkan på landskapet omkring oss. Genom skötselinsatser kan fornlämningarna utvecklas till attraktiva besöksmål. I fornvårdsplanen hittar du också många tips om platser att upptäcka!

Ta del av Österåkers kommuns fornvårdsplan.PDF

Säljägarna vid Tråsättra

Några av Sveriges äldsta kända avbildningar av människor hittades på en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i Tråsättra i Österåker hösten 2016. Nu har vi tagit fram inspirerande 3D-visualiseringar av fynden som du kan ta del av även hemifrån din egen dator. Du hittar en utställningsplats på Åkerhielms väg i Tråsättra i Åkersberga (kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Läs mer om Säljägarna vid Tråsättra.

Biskopstuna borgruin

Biskopstuna borgruin, eller Tunaborgen som den också kallas, är en av de få medeltida borgruinerna i Stockholmstrakten. Ruinen är belägen i ett villaområde i Österskär. Den är låst, men det är möjligt att besöka borgen genom att låna nyckeln på Österåkers bibliotek eller på Information Österåker.

Här finns mer information om Biskopstuna borgruinöppnas i nytt fönster.

Bronsåldersrösen i Spånlöt

I bostadsområdet Spånlöt i Åkersberga hittar du Österåkers kommuns största bronsåldersröse. Den består av en flack stensamling som är nitton meter i diameter. Strax intill ligger en hälften så stor grav. Gravarna placerades högst uppe på ett bergskrön för att synas vida omkring.

Röllingby backar

Röllingby backar är ett strövområde i centrala Åkersberga med flera lämningar från tidig järnålder. Området består av några stora blandskogsbevuxna kullar. Backarna är omgivna av åkrar och utgör ett vackert inslag i landskapsbilden. Flera fornminnen finns i området, bland annat ett stort järnåldersgravfält i den sydvästra delen. En fin promenad sträcker sig från Röllingby backar upp mot Smedby gård och Smedby Ättehagar. På vägen passeras ett antal gravfält från yngre järnålder.

Runstenen vid Stavs äng

Runstenen vid Stavs står 4 kilometer nordost om Roslags-Kulla kyrka, i närheten av Furusundsleden i norra delen av Österåkers kommun. På runstenen står det: ”Ingo lät resa stenen efter Gärdar, fader…sin. Dan och hans bröder voro Kolsvens söner. Fot ristade runorna.” Få stenar är signerade av Fot, men han är känd som en av de skickligaste runmästarna under 1000-talets senare hälft. Runstenen ligger på privat mark och är svår att nå. Vid Stavs ängar betar idag kor.

Gottsunda fornborg

Gottsundaborgen är en fornborg som ligger på en bergsrygg som stupar brant mot sjön Storträsket i väster. I norr, öster och söder är ryggen mindre brant och skyddas här av en 300 meter stenvall med enstaka öppningar.

Sjöarna Storträsket och Lillträsket ingick i Långhundraledens västra infart. Borgens huvudfunktion kan ha varit att bevaka den viktiga segelleden. Fornborgar är en svårtolkad fornlämningstyp. Gottsundaborgens funktion är svår att förklara eftersom den inte är undersökt. Kolprover som har tagits från borgen visar att det kan ha varit i bruk redan vid tiden för Kristi födelse. 

Skyltning

Våren 2020 har flera fornlämningar i Åkersberga fått nya informationsskyltar som underlättar för dig som är nyfiken. Här kan du läsa mer.

Sök efter fornminnen

Vill du hitta fler fornminnen, gå in på Fornsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Katharina Lind
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021