Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkers kanal

Åkers kanal är resterna från farleden Långhundraleden, som vikingarna färdades på när de skulle ta sig från Östersjön till Uppsala. Idag kan du njuta av ett vackert rekreationsområde. Promenera längs kanalen eller ta en tur i den i kanot.

Långhundraleden

Åkers kanal är en rest av en farled som har fått namnet Långhundraleden. Den gick genom Österåker under bronsåldern, vikingatiden och ända in i medeltiden. Det var den stora vattenfarleden mellan Uppsala och Östersjön. Den gick från Tunaviken vid Trälhavet via Åkers å, dagens Åkers kanal, och genom Garnsviken vidare mot Uppsala. I äldre tid fanns också ett inlopp via Täljöviken förbi Gottsundaborgen. Österåker hade ett strategiskt viktigt läge vid Långhundraledens mynning.

Landhöjningen gjorde att leden grundades upp efterhand, och människor blev tvungna att skjuta båtarna på land vissa sträckor. Leden betydde mycket för förbindelserna i sydöstra Uppland under hela medeltiden. Runt 1820 hade inte ångmaskinen och tåget slagit igenom. På landbacken fraktades gods med häst och vagn. Detta gjorde landtransporter dyra och långsamma. Till sjöss seglades stora laster till låg kostnad. Det var lönsamt för bönderna som bodde runt Garnsviken. De lastade bland annat ved och spannmål vid sina egna bryggor. De kunde utan omlastningar segla båten till marknaden i Stockholm, där varorna kunde säljas till bästa pris.

Byggandet av Åkers kanal

Kanalen byggdes 1822–1824. Det var staten som betalade byggnationen. Den grävdes av indelta soldater och arbetet skedde i militär regi. Sverige hade nyligen förlorat Finland och staten ville utveckla landet, bättra på kommunikationerna och främja handel. Trafiken öppnades 1825. De första tio åren passerade hundra fartyg om året. Behovet av regelbundna förbindelser med Stockholm blev allt större bland ortsborna, och den första passagerarbåten sattes i trafik på 1850-talet. Från 1880-talet var det Ångfartyget Åkers Kanal som gick på rutten Stockholm-Brottby. Hon kallades i folkmun för Tuppen eftersom hon väckte folk med ångvisslan på sin tur från Brottby tidigt om morgnarna.

Åkersbro

Åkersbro ligger innan kanalen övergår i Garnsviken. Här växte under 1800-talet ett sockencentrum fram med flera funktioner samlade. Handelsbod och magasin ligger än idag på Norrö-sidan och på kanalens östra sida syns värdshuset, apotekarevillan och den gamla doktorsbostaden.

Det putsade huset vid kanalen var tjänstebostad för sluss- och brovaktaren.
Läs mer Slussvaktarbostaden.

En promenad runt i Åkersbro är en spännande resa tillbaka till förra seklets början. När järnvägen drogs till Åkersberga 1911 flyttade centrum successivt till området runt Åkers-Berga station.

Dagens Åkers kanal

Idag är Åkers kanal ansett vara av riksintresse för kulturmiljövården tack vare de delar som bevarat en ålderdomlig karaktär. I kanalen kan du under sommarhalvåret slussa med din båt, eller paddla kajak och kanot. Du kan också gå den sex kilometer långa promenadslingan längs kanalen, Hälsans stig. Här finns också flera konstverk placerade. Promenadstigen går idag delvis längs båda sidorna av kanalen.

Åkers kanal är numera en av Upplands längsta och vackraste kanotleder, kantad av gravfält från vikingatiden. Längs leden finns fina badplatser, bland annat vid Garnsviken. Det finns även rastplatser och lägerplatser runt kanalen. Ett uppskattat evenemang är Kanalens dag som arrangeras utmed Åkers kanal i slutet av augusti varje år längs med kanalen och vid Ekbacken, kommunens hembygdspark.

Ljudguide om Åkers kanal

Längs Åkers kanal finns informationsskyltar som också innehåller länkar i form av QR-koder. Scanna dem med din mobil och ta del av platsens spännande historia.

Läs mer om ljudguiden här.

Mer information

Ekbacken, kommunens hembygdspark vid Åkers kanal

Stadspark Åkers kanal, kommunens utomhusgalleri

Garnsviken

Slussvaktarbostaden vid Åkersbro

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Katharina Lind
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020