Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mitt Österåker

Mitt Österåker är ett deltagarbaserat konstverk där seniorer från Österåker delar med sig av sina tankar om bo och leva i kommunen. Konstnären Markus Emilsson leder projektet.

3 nya dörrar, 3 nya platser, 3 nya berättelser

Är du över 65 år? Vad känner du för olika platser i Österåker? Hur har Österåker gjort avtryck och intryck i ditt liv? Nu söker vi dig 65 år och äldre som vill vara med och skapa nästa tillfälligt offentliga konstverk baserat på din berättelse kring intressanta platser i Österåker. Det konstnärliga arbetet leds av Markus Emilsson och projektet genomförs och drivs av Österåkers kommun. På grund av Corona så kommer vi att träffas digitalt och i små grupper utomhus med avstånd.

Mitt Österåker är ett deltagarbaserat konstverk som skapas tillsammans med medborgare från kommunen. Genom video- och ljudpromenader, som vi skapar tillsammans, lyfts olika individers berättelser och verket belyser varierande perspektiv kring att leva och bo i Österåker. Berättelserna blir till ett tillfälligt konstverk som ställs ut under sommaren 2021, och är synligt genom olikfärgade dörrar placerade utomhus runt om i kommunen. Dörrarna är ingången till varje berättlese.

Ingen tidigare erfarenhet av konst behövs eller efterfrågas. Vi har inte heller några förväntningar kring tekniskt kunnande. Nyfikenhet och generositet är dock viktiga delar av arbetet såväl som ett öppet förhållningssätt till att dela tankar och kunskaper.

Träffar under våren

Under våren med start i slutet av april träffas vi vid 7 tillfällen föra att lära känna varandra och dela våra tankar om att leva i Österåker. Träffarna är mestadels digitala och i projektet får du hjälp och guidning hur du använder digitala verktyg för möte och samtal. Som deltagare kommer du besöka olika fysiska platser och stadsrum och utifrån våra reflektioner och samtal kommer vi skapa 3 stycken videopromenaderna. Du kommer arbeta två och två och ansvara för innehållet för en av videopromenad under ledning av Markus Emilsson. Det är era idéer och berättelser som står i centrum och handhavande av inspelningsteknik sköts av kunniga personal utifrån era önskemål.

Schema

Träff 1 14 april 14:00-16:30
Digital Presentation av projektet. Övning i digitala mötesplatsen Teams med vår IT-pedagog. UPPGIFT välj en plats till nästa träff

Träff 2 28 april 09:00-12:30
Digital Berätta om er valda plats. Hur blir platsen personlig? Arbete två och två.

Träff 3 5 maj 09:00-12:30
Digitalt Prata om manus. UPPGIFT återbesök platsen. Dokumentera.

Träff 4 12 Maj 09:00-12:30
Digitalt Bildberättande och önskemål kring berättelserna. Musik, voice-over, person i bild. Rita upp en skiss på promenaden. Bestämma färg för dörrar.

Träff 5 19 maj 09:00–12:30
Digitalt Konsultationer med varje grupp för att prata om deras plats och berättelse. Bestämma hur det ska filmas.

Träff 6 25–27 maj
Heldag per grupp på plats Träffa varje grupp en dag var, för att filma deras promenad. Göra ljudupptagningar.

Provgå 7–8 juni
På plats Provgå promenader måndag eller tisdag på egen hand.

Träff 7 9 juni 09:00–12:00
Digital Prata om promenaderna inför vernissage 12 juni och efterföljande utställning

Vernissage 12 juni
Utställningen pågår 12 juni–15 augusti

Utskrivbart schemaPDF

Anmälan

Vi hoppas kunna skapa videopromenader både i skärgården och på fastlandet i år. Är du nyfiken på om detta är något för dig? Mejla frågor eller anmäl ditt intresse till kulturadmin@osteraker.se

Social hållbarhet

Konstprojektet är ett led i kommunens arbete kring social hållbarhet och det globala målet ”Hållbara städer och samhällen”. Tanken är att skapa utgångspunkt för gemensamma samtal kring våra offentliga platser i Österåker, både som individuella konstuttryck och ögonblicksbilder från sommaren 2019–2021, men också kring framväxt av nya offentliga platser.

Österåker är idag en av de kommuner som växer mest i Sverige. Framöver planeras för nya stadsmiljöer med småstadskaraktär och många nya platser för möten och rekreation. Österåkers kommun vill utveckla samtalet med kommunens unga och seniorer för att bättre ta tillvara deras perspektiv i samhällsfrågor och kommunens utveckling.

Markus Emilsson

Markus Emilsson – konstnärlig ledare har ordet

För fem år sedan flyttade jag från Stockholm till Växjö. Det har medfört ett utvecklat intresse för lokala berättelser och relationer. Frågor kring ”var” jag arbetar och publicerar mina arbeten samt ”hur”, med vilka och i vilka sorts processer, jag skapar konst har blivit förstärkta komponenter i min praktik.

I Mitt Österåker, som är ett deltagarbaserat konstprojekt som utgår från olika offentliga plats förenas dessa intressen.Mitt Österåker handlar om att se. Att se sin omgivning, sin vardag och sitt sammanhang. Att se de fysiska rummen, våra offentliga platser och titta på dem både i ett makro- och ett mikroperspektiv. Att se något handlar också om att titta bortanför det fysiska. Att lyssna, dofta och känna in. Vilken status har en plats? Vem äger den? Varför finns den? Vad säger platsen om dig och vad kan du berätta om dig själv utifrån en plats?

Plats och människa är ett relationsdrama, vi skapar platser och platser skapar oss. De är vår historia, vår samtid och de bygger vår framtid. Det är inte alltid självklart och lätt att se sammanhangen och möjligheterna kring en plats. Att se något handlar just om det. Det handlar om att vara nyfiken på det stora och det lilla. Att ta in det synliga och lyssna till det dolda. Att avtäcka och formulera sin historia, sina relationer och kanske även uttrycka sina förhoppningar. Att se…att verkligen se, handlar om så mycket mer än att bara titta.

Är du nyfiken på att vet mer om mig så kika in på markusemilsson.selänk till annan webbplats och presentation av mig då jag berättar om mitt arbete.

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Maria Söderlund
Senast uppdaterad:
måndag 15 mars 2021