Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mitt Österåker

Mitt Österåker är ett deltagarbaserat konstverk där ungdomar och seniorer från Österåker delar med sig av sina tankar om bo och leva i kommunen. Konstnären Markus Emilsson leder projektet.

11 dörrar, 11 platser, 11 berättelser

Är du över 65 år? Vad känner du för olika platser i Österåker? Hur har Österåker gjort avtryck och intryck i ditt liv? Nu söker vi dig 65 år och äldre som vill vara med och skapa nästa tillfälligt offentliga konstverk kring intressanta platser i Österåker.

Vi gör detta genom ett tillfälligt konstverk synligt genom olikfärgade dörrar placerade utomhus runt om i kommunen. Dörrarna är ingången till varje berättlese. Projektet som startar i maj leds av konstnären Markus Emilsson. Årets konstverk kommer att bestå av tre videopromenader och är en uppföljning av konstverket Mitt Åkersberga, som var ett deltagarbaserat konstverk under 2019 där tio ungdomar från Österåker delade med sig av sina tankar om att växa upp och leva i kommunen. Totalt kommer det finnas plats för 6 medverkande seniorer.

Vi har Coronasäkrat projektet och kommer att träffas digitalt och i små grupper utomhus med avstånd.

Tidigare erfarenhet av konst behövs ej eller efterfrågas men nyfikenhet och ett intresse för att dela tankar och kunskaper behövs. Vi ger även en introduktion i digitala möten. Missa inte denna unika möjlighet att vara del av Österåkers kommuns nästa tillfälliga offentliga konstverk!

Vi hoppas kunna skapa videopromenader både i skärgården och på fastlandet i år. Är du nyfiken på om detta är något för dig? Mejla frågor eller intresseanmälan till kulturadmin@osteraker.se

Markus Emilsson – konstnärlig ledare för Mitt Österåker 2021

Markus är utbildad inom glashantverk och videoproduktion. Han har ett starkt intresse för människor, gemenskap och berättelser och hans konstverk utgår ofta från lokala historier och platser.

Under våren 2021 träffar de utvalda sex deltagarna Markus vid sju tillfällen. Stort fokus ligger på social samvaro och erfarenhetsutbyte kring hur det är att levar i Österåker. Tillsammans besöker ni olika platser i Österåker och på Ljusterö. Utifrån reflektioner och samtal skapar ni tillsammans med Markus de nya videopromenaderna.

Social hållbarhet

Konstprojektet är ett led i kommunens arbete kring social hållbarhet och det globala målet ”Hållbara städer och samhällen”. Tanken är att skapa utgångspunkt för gemensamma samtal kring våra offentliga platser i Österåker, både som individuella konstuttryck och ögonblicksbilder från sommaren 2019–2021, men också kring framväxt av nya offentliga platser.

Österåker är idag en av de kommuner som växer mest i Sverige. Framöver planeras för nya stadsmiljöer med småstadskaraktär och många nya platser för möten och rekreation. Österåkers kommun vill utveckla samtalet med kommunens unga och seniorer för att bättre ta tillvara deras perspektiv i samhällsfrågor och kommunens utveckling.

Markus Emilsson

Konstnären har ordet

Mitt Österåker handlar om att se. Att se sin omgivning, sin vardag och sitt sammanhang. Att se de fysiska rummen, våra offentliga platser och titta på dem både i ett makro- och ett mikroperspektiv. Att se något handlar också om att titta bortanför det fysiska. Att lyssna, dofta och känna in. Vilken status har en plats? Vem äger den? Varför finns den? Vad säger platsen om dig och vad kan du berätta om dig själv utifrån en plats?

Plats och människa är ett relationsdrama, vi skapar platser och platser skapar oss. De är vår historia, vår samtid och de bygger vår framtid. Det är inte alltid självklart och lätt att se sammanhangen och möjligheterna kring en plats. Att se något handlar just om det. Det handlar om att vara nyfiken på det stora och det lilla. Att ta in det synliga och lyssna till det dolda. Att avtäcka och formulera sin historia, sina relationer och kanske även uttrycka sina förhoppningar. Att se…att verkligen se, handlar om så mycket mer än att bara titta.

/ Markus Emilsson, konstnärlig ledare för "Mitt Österåker "

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Maria Söderlund
Senast uppdaterad:
fredag 12 februari 2021