Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Taxor och avgifter för hallar & planer

Här nedan finner du taxor och avgifter för 2020

Taxa 1
Barn- och ungdomsverksamhet mellan 3–20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter samt pensionärsföreningar.
Taxa 2
Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamheter på representationsnivå (till exempel dam- och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers
kommun, eller kummunala enheter.
Taxa 3
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.
Taxa 4
Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Alla övriga arrangemang, till exempel filminspelning, reklamfotografering etcetera enligt överenskommelse med Kultur- och Fritid.

Om du inte ser hela tabellen via din mobiltelefon vänligen scrolla i sidled eller vänd telefonen till liggande format. Alternativt öppna pdf-dokumentetPDF.
Gymnastikhall

Storlek

Gymnastikhall

Taxa1

Taxa2

Taxa3

Taxa4

Idrotts-evene.
/timme

20x45

Hacksta

85

190

380

200

240

23x42

Skärgårdstadshallen

85

190

380

200

235

10x

16-20-21-22

Österskär, Ljusterö, Roslagskulla, Rydbo, Solskiftet, Söra B

50

110

215

110

220

12x

20-24-25

Berga, Margretelund, Sjökarby

50

110

215

110

220

23x40,18x36

Söra A, Tråsättra

85

185

380

200

230

8x15

Åkerstorp

45

85

175

85

220Sporthall

Storlek

Sporthall

Taxa1

Taxa2

Taxa3

Taxa4

Idrotts-evene.
/timme


Förrådsutrymme

kvm/år

150

42x23

takhöjd 15m

Sporthallen A

95

210

420

220


42x23

takhöjd 14m

Sporthallen B

85

185

370

190


21x23

A1-A2

55

125

260

125


21x23

B1-B2

50

115

235

115Hall A vuxenmatch, arrangemang /timme

230


Hall B vuxenmatch, arrangemang /timme

220


Hall A + B vuxenmatch, arrangemang /timme

440


Gym nedreplan

105


Badminton abonn.

120


Badminton abonn. pensionär

70


Badminton strö (enstaka bokning)

150


Badminton strö (enstaka bokning) -pensionär

100
Ishall

Ishall För- & eftersäsong enligt taxa3 oavsett hall


Ishall


Taxa1


Taxa2


Taxa3


Taxa4

Idrotts-evene.
/timme

säsong

v34-v14

Ishall 1 vinter/timme

125

295

1460

575Ishall 1 vinter

match/evenemang

per tillfälle

155

590

1430

570


säsong

v40-v9

Ishall 2 vinter/timme

100

255

1460

420


OBS! Avgift för ej nyttjad tid i ishall 600krFotbollsplan

Fotboll För- & eftersäsong taxa3, ev. taxa1(förläng-ning säsong)

Planer

Taxa1

Taxa2

Taxa3

Taxa4

Idrotts-evene.
/timme

säsong

v14-v25 &

v31-v42

Åkersberga IP gräsplan

/timme

90

195

730

320


säsong

v14-v25 &

v31-v42

Åkersberga IP/ vuxenmatch, representationslag

205

säsong

v14-v25 &

v31-v42

Konstgräs 5 &

7-manna /timme

25

125

630

275


säsong

v14-v25 &

v31-v42

Konstgräs 11- manna /timme

35

190

730

320


säsong

v14-v25 &

v31-v42

Grusplan 7-manna

/timme

25

50

125

60


vintersäsong v1-v13

Vinterplan 5- & 7- manna

45

175

660

305


vintersäsong v1-v13

Vinterplan 11-manna

90

365

760

385Röllingby backar naturgräsplan/timme

35

65

140

65Röllingby backar naturgräsplan/

vuxenmatch, repres.lag

145
Friidrottsarena

SM standard Friidrottsarena

Friidrottsarena

Taxa1

Taxa2

Taxa3

Taxa4

Idrotts-evene.
/timme


Fotbollsplan

100

250

900

450Friidrott

100

200

600

300Cafeteria arrangemang

heldag

500


Cafeteria /timme

50


Kanslilokal/timme

50


Taxor och avgifter i utskriftsbart pdf-dokumentet.PDF

Taxor och avgifter är beslutade av Kultur- och fritidsnämnden

Redaktör:
kulturochfritid

Senast uppdaterad:
tisdag 20 oktober 2020