Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Parker och grönområden

Österåkers parker och strövområden erbjuder en mångfald av både kultur och natur. Varje sommar fylls parker och torg med vackra blomsterarrangemang i spännande färgsättningar och formationer. Du kan bland annat uppleva grönskan genom en promenad på Hälsans Stig.

I Österåker finns naturen in på knuten. Kommunens parker inbjuder till rekreation, lek, sport, vila och bidrar till bättre hälsa. Österåkers kommun har planterat tusentals lökar de senaste åren i våra parker och grönområden. I Åkersberga används perennplanteringar i gräsmattor, buskage, i parker och vägmiljöer.
De massiva planteringarna i Österåker, med vårlökar hittar du längs Åkers kanal, Ekbacken, Söra, Roslagsvägen och Riddarvägen.

Hälsans stig

Hälsans stig finns i stora delar av världen och i Sverige är det Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för konceptet och står för samordningen. Tanken med Hälsans stig är att inspirera till motion för folkhälsans skull. Stigarna är mycket promenadvänliga med bara små nivåskillnader och på hårt bra underlag. Stigarna är förlagda till trygga, välskyltade promenadvägar med god belysning och med ett flertal bänkar utplacerade efter vägen. Kilometerskyltar längs rundorna visar hur långt du har gått.

Österåkers kommun har valt att skapa två stigslingor i Åkersberga, norra rundan och södra rundan. Tanken är, förutom hälsoaspekten, att du under promenaderna ska få lära känna Åkersbergas själ. Under turen möter du också små parker och konstverk som ger njutning för ögat. Under vinterhalvåret är det en spännande och effektfull ljussättning som lyser upp rundorna i vintermörkret.

Karta Hälsans stigPDF

Norra slingan, kartaPDF

Upptäck konsten i Stadspark Åkers kanal

Kanalstråkets omvandling till stadspark

2012 inledde Österåkers kommun en upprustning av området kring Åkers kanal för att skapa Stadspark Åkers kanal med sammanhängande gångstråk. När stråket är färdigställt kommer det att sträcka sig från Klappbryggan till Åkerstorp och vara full av natur- och kulturupplevelser. Ett nytt konstverk per år ska placeras ut i stadsparken och utomhusgalleriet som växer fram här, ska förena natur och kultur.

Läs mer om projektet Stadspark Åkers kanal

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Sakkunnig:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen
Senast uppdaterad:
torsdag 8 augusti 2019