Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om lekplatser

Här hittar du frågor och svar om de lekplatser i Österåker som kommunen ansvarar för.

Hur många lekplatser finns det i Österåkers kommun?

I Österåkers kommun finns det 18 lekplatser som kommunen ansvarar för.

Du hittar information om alla lekplatserna via den här sidan.öppnas i nytt fönster

Vem ansvarar för de kommunala lekplatserna?

Kommunen ansvarar för de kommunala lekplatserna.

Hur ofta besiktigas lekplatserna, och vem gör det?

Lekplatserna besiktigas en gång om året. Det görs av certifierad besiktningsman.

Hur går en besiktning till?

Lekplatsen besiktigas enligt gällande föreskrifter enligt SS-EN 1177, svensk standard och Europanorm. I praktiken innebär det bland annat att lekutrustning som är sliten och trasig repareras, byts ut eller plockas bort. Besiktningen genomförs alltid av en certifierad besiktningsman som gör en kontroll av lekplatsen. Detta innebär att man undersöker och tittar efter fel som är synliga för blotta ögat. Utrustningen testas också för att se om det finns platser där barn kan fastna eller delar som de kan klämma sig på. Till sin hjälp använder besiktningsmannen olika typer av redskap som ska likna fingrar, händer, huvud och hår.

Finns besiktningsprotokollen att läsa?

Ja, det är alltid möjligt att kontakta kommunen och be om att få se protokollen. Mejla kommun@osteraker.se.

Vilka regler gäller för en lekplats i Sverige?

Det är svensk standard och Europanorm SS-EN 1177 som gäller för lekplatser i Sverige och den rättar vi oss efter. Sen finns även andra lagar och regler som vi följer, exempelvis plan- och bygglagen, ordningslagen och produktsäkerhetslagen.

Är det någon skillnad att låta barnen leka på en lekplats på vintern och sommaren?

Fallskyddsmaterialen har inte samma stötdämpande förmåga på vintern. Det beror på hur kylan påverkar materialen. Lekredskapen kan bli hala och stela på vintern. Barnens klädsel kan också inverka på motoriken.

Varför gör inte kommunen om lekställningar så att de är tryggare för alla åldersgrupper?

Varje lekställning på kommunens lekplatser är testad och godkänd i sin helhet från fabrik och får därför inte byggas om. Kommunen undersöker förutsättningarna för att sätta upp skyltar vid de lekställningar som är anpassade för större barn.

Var ska mitt barn leka om lekplatsen är anpassad för större barn?

Vi försöker att se till att det finns lekredskap som kan passa för olika åldersspann och motoriska förutsättningar på lekplatserna. Kommunen undersöker förutsättningarna för att sätta upp skyltar vid de lekställningar som är anpassade för större barn.

Via den här sidan hittar du information om alla lekplatser i Österåker som kommunen ansvarar för.öppnas i nytt fönster

Varför sitter det inte skyltar med åldersgräns på alla lekredskap?

Barns motorik är olika för olika barn i samma ålder. Åldersgränsen är en rekommendation som beror av vad barnet själv klarar av. En del barn har lättare att hantera ett redskap beroende av sin mognad, vilket ofta är begränsande faktor för de barn som inte nått lika långt i mognaden.

Vad gör jag om något är trasigt?

Har du besökt en av kommunens lekplatser och upptäckt att något är trasigt? Då vill vi gärna att du gör en felanmälan så att vi får reda på detta. Felanmälan finns både som e-tjänst och som app.

Du hittar Felanmälan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undvik rökning inom lekplatsområdet

För barnen och allas bästa ber vi dig att undvika rökning i och i nära anslutning till lekplatserna. Små barn kan lätt bli förgiftade om de smakar på fimpar och röken kan var störande för barn att inandas.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 14 augusti 2019