Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bilda förening

Skapa en ny mötesplats genom att bilda en förening tillsammans med andra personer. Att bilda en förening är enkelt, men det finns några saker att tänka på. Här finns information som hjälper dig att komma igång.

En förening grundar sig på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar, vara idéburen och bedriva icke vinstdrivande verksamhet. Varje medlems röst ska vara lika mycket värd och alla ska ha lika stor möjlighet att delta i föreningens aktiviteter. Att skapa en förening innebär också att du får möjlighet att påverka och förändra samhället.

Bilda en förening

För att bilda en förening ska det finnas ett flertal personer som är engagerade i en gemensam fråga. Föreningen har bildats när medlemmarna har valt vilka som ska sitta i styrelsen och reglerna för föreningen; stadgarna, har bestämts. 
Föreningens namn är viktigt för att föreningen ska kunna identifieras och intresserade ska hitta den. 

En föreningsstyrelse tar tillvara samtliga medlemmars intressen och arbetar enligt de stadgar och mål hela föreningen sätter upp gemensamt. Om möjligt kan det vara användbart att vara knuten till en riksorganisation då dessa ofta har mer resurser och erfarenhet att dela med sig av. 

Läs mer via länkarna under Mer information.

Utse styrelse

Styrelsen ska minst bistå av:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Valfritt antal ledamöter
  • Revisor och eventuellt revisorssuppleant. De behöver inte vara yrkesrevisorer.. 

Lagen

Ideella föreningar har inga speciella lagar att följa. En förening ses som en juridisk person när den har interna regler och när det har tillsatts en styrelse. Föreningen omfattas av vissa allmänna lagar som till exempel skattelagen och bokföringslagen. Juridisk person innebär att föreningen äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder. En förening blir juridiskt bunden av en överenskommelse, när föreningen är en juridisk person. Föreningen är också juridiskt bunden när styrelsen har valt ut en person som har rätt till att till exempel skriva under avtal.

Bidragsberättigad förening i Österåkers kommun

Kommunen har ett antal bidrag till det lokala föreningslivet. För att kunna söka dessa behöver föreningen vara registrerad hos kommunen. Det blir den om ni fyller i Registreringsblanketten.länk till annan webbplats Ni skriver ut blanketten, fyller i den, skriver på den (ansvarig firmatecknare; någon i styrelsen) och skickar in den, tillsammans med årsmötesprotokoll och stadgar, till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Österåkers kommun
184 86 Åkersberga

När handlingarna kommit in till oss, tas ert ärende upp vid nästkommande Kultur- och fritidsnämnd.

Efter godkännande i nämnd syns ni i kommunens föreningsregister och har möjlighet att söka bidrag. Observera att alla bidrag inte är sökbara för alla föreningar. 

Redaktör:
Patrik Gosenius

Senast uppdaterad:
måndag 19 oktober 2020