Utställning om ungas inflytande och delaktighet

Just nu pågår en uställning på Österåkers bibliotek om ungas inflytande och delaktighet, om värdet av delaktighet och om vikten av att ha en röst och blir lyssnad på.

FN:s barnkonvention anger att barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Enligt ungdomspolitiska mål på nationell nivå har alla unga rätt till makt över sina liv och möjlighet att påverka samhällets utveckling.

– I Österåker utvecklar vi vårt arbete för ungas inflytande och delaktighet. Ett verktyg är ungdomsenkäten Lupp som vi gör var tredje år och som vi gör igen under hösten 2022, säger Lottie Skarstedt, utvecklingsledare på idrott- och fritidsenheten i Österåkers kommun.

Ungdomsenkäten Lupp genomförs i årskurs 8 och i gymnasiets årskurs 2. Senast den gjordes var 2019. Du kan ta del av den undersökningen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Med den pågående utställningen i Österåkers bibliotek vill vi ge makt åt ungas röster! säger Lottie Skarstedt.

Utställningen pågår till och med den 23 mars på Galleri Vågen på Österåkers bibliotek i Åkersberga centrum. I filmen berättar Lottie Skarstedt mer om utställningen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: