Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dags för nytt konstgräs på flera fotbollsplaner

Konstgräset på fotbollsplanerna vid Österåkers sportcentrum vid Röllingby och Åkersberga IP är uttjänt och kommer därför att bytas ut under maj och juni. I juli blir det även dags för naturgräsplanen på Åkersberga IP att få en uppfräschning.

Arbetet rör 11-mannaplanerna och kommer att utföras av kommunens upphandlade leverantör Unisport AB. Det uttjänta konstgräsets bästa delar kommer om möjligt att återanvändas på mindre spel- och lekytor i kommunen.

Kommunen har övervägt för- och nackdelar med olika fyllningsmedel för konstgräsplanen och har landat i att det granulat som ska användas är så kallat SBR-granulat, som består av återvunnet material.

För att förhindra spridning av granulat utanför planerna kommer flera åtgärder att utföras kring fotbollsplanerna i samband med bytet av konstgräset. Exempelvis finns sedan tidigare granulatuppsamlare i vattenbrunnarna, men kommunen kommer även att exempelvis investera i mer utrusning för rengöring innan spelarna lämnar fotbollsplanen.

När arbetet är klart kommer klubbarna som nyttjar fotbollsplanerna att få bättre spelplaner under en lång tid framöver genom regelbunden skötsel och kontroller.

I juli är det så dags att renovera naturgräsplanen på Åkersberga IP för att få en bättre standard även på den spelytan.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen
Publicerad:
tisdag 4 maj 2021
Senast uppdaterad:
onsdag 5 maj 2021