Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Visualiserad forntid

Några av Sveriges äldsta kända avbildningar av människor hittades på en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i Tråsättra hösten 2016. Fynden gjordes i en skogsbacke som under stenåldern var en ö i ytterskärgården. Där bodde säljägare och fiskare i hyddor. Österåkers kommun provar nu nya sätt att tillgängliggöra kunskaperna om Säljägarna i Tråsättra med hjälp av 3D-visualisering.

Under 2020 har ett 20-tal av fynden från undersökningen 3D-scannats. Det innebär att du med hjälp av en dator, läsplatta eller smartphone kan studera föremålen på nära håll. Du kan vrida och vända på föremålen, zooma in och se detaljer, utan att faktiskt hålla i dem. Det går också att skriva ut en kopia av föremålen i en 3D-printer.

Boplatsen har rekonstruerats med hjälp av 3D-visualisering. Genom visualiseringen har det skapats en interaktiv vandring på den digitala platsen. I vandringen går det att se dåtid och nutid, fynd som hittats och information om specifika saker.

– Kommuner använder ibland 3D- och visualiseringsutveckling inom samhällsbyggnad för att visa nya bostadsområden eller planprogram. Det som gör detta projekt unikt är att vi har använt 3D till att digitalisera och visualisera forntid, och vi har gjort det internt, säger Pontus Gustafsson, 3D- och visualiseringsutvecklare i Österåkers kommun.

Utställning på fyndplatsen

Nu är det även möjligt att besöka Säljägarnas boplats på Åkerhielms väg i Tråsättra. Oktober 2020 invigde Österåkers kommun en utomhusutställning som berättar om säljägarnas liv i både text och bild. Du kan även känna på 3D-utskrifter som är färglagda enligt originalen.

– Genom det sensationella fyndet av lerfigurer vid säljägarnas stenåldersboplats i Tråsättra öppnas ett fascinerande fönster mot människor i en avlägsen forntid. Vi kan tydligt ana de utmejslade ansikten som skapar en sällsam kontakt över årtusenden, säger Arne Ekstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Österåkers kommun.

Ta del av 3D-utställningen!

Välkommen att besöka säljägarnas boplats i Österåker och på österåker.se/säljägarna!

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
tisdag 27 oktober 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 28 oktober 2020