Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Upptäck forntiden i Åkersberga!

Våren är en bra tid att skåda fornlämningar, fjolårsgräset är visset och konturerna framträder tydligt. Nu har flera fornlämningar i Åkersberga fått nya informationsskyltar som underlättar för den som är nyfiken på de fornlämningar som finns runt knuten.

2018 antog Kultur- och fritidsnämnden en skötselplan för utvalda fornlämningar på kommunal mark. I skötseln ingår att sätta upp nya skyltar vid de utvalda platserna.

Här är de platser som hittills fått nya informationsskyltar:

  • Kuckubacken - Tre nya skyltar med start vid Kottvägens lekpark. Följ stigen motsols mot Smedby gård. Stigen går genom ett stort gravfält från järnåldern med bland annat mäktiga gravhögar, en gång väl synliga från Smedby gård.
  • Röllingby backar – Tre nya skyltar som berättar om Röllingby by, ett av gravfälten inom området samt de spännande grunderna efter två rior på höjden.
  • Norrgårdshöjden – En ny skylt berättar om gravfältet vid ”Kråkberget”, mellan Norrgårdsvägen och Bergavägen.
  • Söra gravfält – Två nya skyltar berättar bland annat om ett gravfält och spår av forntida jordbruk
  • Milstenen Sockenvägen

Skötsel av fornlämningar fortsätter under 2020 enligt fornvårdsplanen. I år kommer följande områden få vård och nya skyltar:

  • Smedby – Solskiftet. Delar av tidigare skyltad ”fornstig”. Två befintliga stolpar från nyproducerade skyltar.

  • Runö gravfält. Skylt placeras vid Slussbrovägen, där stigen leder ner mot Åkers kanal.

  • 2 bronsåldersrösen i Spånlöt (Spånlötsvägen) En befintlig skylt byts ut samt en ny tillkommer.

  • Bronsåldersröse vid Sjökarbyskolan
  • Husby gravfält har fått en skylt men den är ännu ej uppsatt på grund av påbörjat bygge av multihallen

Mer information om fornlämningar i Österåker

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
onsdag 8 april 2020
Senast uppdaterad:
måndag 21 december 2020