Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Reviderad konstpolicy och riktlinjer i Österåkers kommun

Den reviderade konstpolicyn och riktlinjerna är mer omfattande än tidigare konstpolicy och tar hänsyn till att Österåker är en växande kommun sett till invånarantal och nybyggnadsområden. Tidigare konstpolicy är en sammanskrivning av policy, regler och riktlinjer och skiljer inte på vision och detaljer i den utsträckning som krävs med tanke på framtida stadsutveckling.

Vad är en konstpolicy?

En konstpolicy är ett styrdokument som beskriver en politiskt antagen vision kring hur Österåker ska arbeta kring bland annat konstinköp och framtida förvaltning av konst. Riktlinjerna beskriver hur beslut ska fattas, hur konstinköp ska organiseras och genomföras med hänsyn till bland annat lagen om offentlig upphandling och hur ansvarsfördelning mellan förvaltningar ser ut.

Varför är konstpolicy och riktlinjer viktiga?

För att tydliggöra ansvarsfördelning mellan förvaltningar och skapa effektivitet genom tydliga processbeskrivningar och uttalade regler, vilket är förutsättning för ett konstinnehav av hög kvalitet. Den reviderade konstpolicyn utgår även från aktuella begrepp som social hållbarhet och gestaltad livsmiljö. Här förtydligas också att konsten ska vara tillgänglig för kommuninvånarna och att när fast konst placeras ska hänsyn tas till platsens identitet.

Varför är konstpolicyn ändrad?

2018 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att revidera befintlig konstpolicy av kultur- och fritidsnämnden.

Här kan du läsa den reviderade KonstpolicynPDF

Här kan du läsa de reviderade RiktlinjernaPDF

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
fredag 22 maj 2020
Senast uppdaterad:
fredag 22 maj 2020