Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Satsning på fornvård så att du lättare kan hitta historien i Österåker

Klicka på bilden för att få en översikt av fornlämningar i Österåkers kommun från olika tidsepoker.

Österåker är rikt på fornlämningar. Här finns allt från gravplatser från Järn- och bronsåldern till en medeltida borgruin och bosättningar från Stenåldern. För att lämningarna ska locka fler besökare satsar kommunen nu på att sätta upp skyltar och öka både synligheten och tillgängligheten.

Österåkers historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och den är närvarande än i dag. I kommunen finns mer än 1 000 kända fornlämningar, allt från boplatser från stenåldern till en borg från medeltiden. De flesta fornlämningar är gravar och de äldsta synliga är gravrösen från bronsåldern. Ofta ligger rösena på bergskrön, 15–20 meter över havet, antingen ensamma eller i glesa samlingar. Gravar är de fornlämningar som är lättast att upptäcka eftersom det finns synliga bevis ovan jord. Men det har även gjorts en del upptäckter under jord. När en väg skulle anläggas i Tråsättra för några år sedan upptäcktes en stor stenåldersboplats med bland annat lerfigurer som föreställde människor.

I Österskär, finns en av de mest kända fornlämningarna – resterna av den medeltida borgen Biskopstuna. Den uppfördes troligen under 1200-talet av ärkebiskopen av Uppsala och en del av den blev utgrävd under 1920-1970-talet. Förra sommaren påbörjade kommunen en forskningsundersökning tillsammans med Arkeologerna, som är en del av myndigheten Statens historiska museer, för att bland annat ta reda på vilka byggnader och funktioner som fanns runt kärnborgen. Alla som var intresserade kunde anmäla sig för att delta i amatörarkeologiska kurser på platsen, något som pågått även denna sommar. En mängd olika föremål hittades på platsen, allt från djurben till mynt och keramik.

– De arkeologiska kurserna har vänt sig både till nybörjare och de som har grävt förut. Intresset har varit jättestort. Det är ett led i det arbete som vi gör tillsammans med hembygdsföreningen i Österåker för att utveckla Biskopstuna som besöksmål och öka delaktigheten i kulturmiljöarbetet, säger Birgit Lindholm, kultursekreterare i Österåkers kommun.

Förra året tog Österåkers kommun fram en fornvårdsplan och i den specificeras hur de fornlämningar som ligger på kommunens mark ska skötas och tillgängliggöras. Många av de gamla gravplatserna har nämligen blivit överväxta under åren, vilket går stick i stäv med den ursprungliga tanken om att gravplatsen skulle synas på långt håll.

– Vår förhoppning är att fler ska bli intresserade av att besöka de fornlämningar som finns. I planen har vi prioriterat de som ligger i områden där många rör sig, till exempel nära skolor eller promenadstråk och som är någorlunda lätta att urskilja.

Utöver röjning av sly och träd för att öka synligheten så finns också en ambition om att öka tillgängligheten. På vissa ställen, som exempelvis Kuckubacken, kommer stigarna ses över så att det ska gå att komma fram med barnvagn och rullstol. Kommunen har också tagit fram skyltar som börjar placeras ut under hösten där det kommer att finnas illustrationer över vad som har funnits på platsen när den var i bruk samt beskrivande texter.

När Österåker växer tar kommunen hänsyn till fornlämningarna.

– De skyddas av kulturmiljölagen. Kända fornlämningar går att undvika. Utmaningen ligger i att kunna räkna ut var det skulle kunna finnas saker som inte ännu har hittats, avslutar Birgit.

Artikeln är från Magasin Österåker nummer 3 2019.

Här kan du läsa mer om Österåkers fornminnen och fornvårdsplan.

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
fredag 18 oktober 2019
Senast uppdaterad:
fredag 18 oktober 2019