Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Guide till våra aktivitetsparker

Klicka på bilden för att se den i ett större format!

I Åkersberga finns mycket att göra för både stora och små. Upptäck och njut av kommunens lekplatser och aktivitetsparker i sommar.

Alla som någon gång njutit av någon av kommunens parker har tagit del av landskapsarkitekten Gisela Holmgrens och hennes medarbetares arbete. Varje år planerar, bygger och renoverar de någon av kommunens parker grönområden. Det kan handla om allt från att placera ut konst till att skapa variationsrika blomsterarrangemang i rabatterna.

– Vi behöver parker mer än någonsin. Vi vet att parker och naturområden har en stor betydelse för livskvalitet och ger förutsättningar för en god hälsa. De hjälper också till att möta klimatförändringarna på ett bättre sätt. Stadens grönska binder både luftföroreningar och regnvatten samtidigt som de minskar bullret, säger Gisela.

Från vila till lek och sport

Parker och naturområden används till allt från vila till lek och sport. Men det är inte bara människor som uppskattar att Österåker är en grön kommun.

– De erbjuder också en livsmiljö för stadens insekter och djur, vilket bidrar till den biologiska mångfalden. Många kanske inte tänker på det, men en park är inte bara till för människor. De är också viktiga för växter och djur, säger Gisela.

Åkersberga förtätas ständigt och då blir de gröna lungorna allt viktigare. Närhet till grönområden ger attraktivare bostäder då många är redo att betala mer för att bo nära en park.

– Jag är mycket glad över att Österåkers kommun investerar medel i den gröna sektorn varje år, säger Gisela. Utöver arbetet på fältet jobbar vi också med att ta fram ett parkprogram som har i syfte att beskriva hur befintliga parker ska utvecklas. Vi fortsätter också arbetet med stadsparken som kommer att växa vidare längs med Åkers kanal.

Kommunens lekplatser

I Österåker finns det 18 lekplatser som kommunen ansvarar för. Lekplatserna besiktigas en gång om året och alla följer svensk standard och Europanorm SS-EN 1177. I processen att ta fram parker använder sig kommunen av medborgardialog för att engagera både boende och ungdomar i diskussioner kring vad parker och lekparker ska innehålla.

Du hittar alla kommunens parker här.

Förutom kommunens egna aktivitetsparker finns det även flera andra lekparker att upptäcka. Inte minst skärgårdsöarna har intressanta utflyktsmål som natur- och sagostigen på Ljusterö och naturstigen och äventyrsbanan för barn på Finnhamn.

Om något är fel eller trasigt i en av kommunens parker eller lekplatser kan du göra en felanmälan i kommunens e-tjänst "Felanmälan Österåker" som finns både här på österåker.se och som app för mobilen.

Till Felanmälan.

Texten är hämtad ur Magasin Österåker, nummer 2 2019.

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
torsdag 20 juni 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 1 augusti 2019