Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fornvårdsinsats på Husby gravfält

Invid Åkers Runö station finns en övervuxen kulle med stormfällda träd. Under sly och rotvältor gömmer sig cirka 50 järnåldersgravar. I sommar inleder Österåkers kommun en röjning av kullen, för att synliggöra gravhögarna.

I juli påbörjas en röjning av den kulle som ligger mellan Åkers-Runö station och Husby. Gran och sly kommer att tas bort och hassel, rönn och ek friställs. På kullen finns nämligen ett gravfält med ett 50-tal gravar från järnåldern som synliggörs tack vare röjningen

Gravfältet hör till gården Husby som ligger på andra sidan av Svinningevägen. I gravfältets nordvästra del, mot det som tidigare var en havsvik, ligger flera stora gravhögar. Under järnåldern var gravfält symbol för makt och välstånd menade att synas på långt håll. 

Stormen Alfrida lämnade efter sig flera stormfällda granar på Husby gravfält. Högst upp på kullen finns en rektangulär grav, alternativt två kvadratiska gravar. Här har en mäktig dubbelgran fallit och blottat kantkedjan på graven. 

Om träd växer på fornlämningar finns alltid risk för skada vid storm. I synnerhet gäller detta om gran växer på eller intill gravar, eftersom granens ytliga rötter lätt tar med hela gravens stenfyllning i rotstalpen.

Fortfarande in på 1900-talet har kullen fungerat som betesmark för djur, ett effektivt sätt att hålla marken öppen och vårda fornlämningar. Den skog som växer där idag är ett sentida påfund. Röllingbybackar är en förebild.

– Husby gravfält är från järnåldern med ett 50-tal gravar väl dolda för allmänheten som det ser ut just nu, men det kommer bli bättre, för i sommar kommer vi påbörja röjning av den här platsen som kommer att ta fram gravfältet på ett helt nytt sätt, säger Birgit Lindholm, kultursekreterare i Österåkers kommun.

Röjningsinsatsen beräknas börja vecka 30 och pågå till sluter av maj.

Mer information

Mer information om Österåkers kommuns fornvårdsminnen och fornvårdsplan finner du på osteråker.se/forminnen.

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
torsdag 4 juli 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 augusti 2019