Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Slussvaktarbostaden renoveras

I slutet av september inleddes en varsam renovering av Slussvaktarbostaden vid Åkersbro.

Renoveringen kommer i sitt första skede att omfatta en exteriör renovering av bostadshuset. Tak, fönster och fasad restaureras varsamt. All puts knackas ned, rötskadat timmer byts ut, liksom skadade tegelpannor och grunden ses över. För att värna om det ursprungliga utseendet, återanvänder vi de befintliga takpannorna så långt det går. Ny puts kommer att sättas upp till våren.

Värnat kulturmiljöområde

Omgivningen längs Åkers kanal och delar av Åkerstorp är klassad som riksintresse för kulturmiljövården. Åkers kanal är den enda kanalen i Stockholms län som bevarat sin äldre karaktär. Här vid Åkerstorp korsade den gamla landsvägen kanalen.

Platsen är ett bra exempel på de äldre centrumbildningarna som växte fram i socknarna före järnvägarnas tillkomst.

Vill du följa restaureringsarbetet?

Entreprenören som utför arbetet har ett konto på Instagram där du kan följa hur arbetet går framåt och vilka metoder som används. Kontot heter @byggnadsward.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
torsdag 25 oktober 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 7 november 2018