Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Möt vår kommunantikvarie!

Lára Heimisdóttir, kommunantikvarie i Österåkers kommun.

Lára Heimisdóttir, kommunantikvarie i Österåkers kommun.

Lára Heimisdóttir är nyanställd kommunantikvarie och ska ta till vara kommunens kulturmiljöer i den fysiska planeringen samt uppdatera Österåkers kulturmiljöprogram från 1998.

Vad gör en kommunantikvarie?
– Mitt uppdrag är att ta tillvara på kommunens varierande kulturmiljöer; allt från herrgårdar och bruksmiljöer till medeltida ruiner och stenåldersboplatser, men även den moderna bebyggelsen så att Österåkersborna enklare kan förstå sin historia. Det gör jag bland annat genom att vara rådgivare när nya områden planeras så att viktiga historiska miljöer bevaras och utvecklas. Det handlar inte om att vara en stoppkloss, utan att hitta en balans. Historien fortsätter – vi ska inte stanna i tiden.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
– En förutsättning för bevarandet av äldre byggnader och anläggningar är att de fortfarande kan användas, annars förfaller de. Det är en stor utmaning och balansgång att hitta dessa nya användningsområden utan att kulturvärdena försvinner.

Vilka uppdrag arbetar du med just nu?
– Förutom mitt löpande arbete med detaljplaner och bygglovsärenden så arbetar jag med att ta fram en förstudie till ett nytt kulturmiljöprogram för kommunen. Det ska bli ett verktyg i kommunens samhällsplanering och handlar mycket om vilken identitet vi vill ha i Österåker, vilka miljöer vi vill bevara och varför. Kommunens befintliga kulturmiljöprogram är från 1998 och behöver uppdateras. Vi behöver ta fram beskrivningar på vilka värden som finns i våra kulturhistoriska områden samt hur de kan utvecklas och samtidigt bevaras för kommande generationer. Vi arbetar också med en renovering av Slussvaktarbostaden från sent 1800-tal vid Åkers kanal. Just nu fokuserar vi på att se till att taket och alla ytskikt är intakta.

Vad ser du mest fram emot?
– Det är spännande att jobba i en kommun där det händer så mycket. Jag ser fram emot att vara delaktig i en mängd roliga projekt och påverka hur Österåkers spännande kulturmiljöer kan bevaras för framtiden på bästa sätt samtidigt som vi fortsätter växa och skapa nya miljöer.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
onsdag 18 juli 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018