Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lekplatsen i Skånsta får nytt liv

Skiss över den nya lekparken vid Murkelvägen. Klicka på bilden för att se den större! (pdf)

Den kommunala lekplatsen vid Murkelvägen i Skånsta rustas nu upp för att åter öppna våren 2019. Lekplatsen kommer då att vara både roligare och säkrare för barnen.

Arbetet med upprustningen pågår under hösten 2018 och våren 2019. Under tiden är lekplatsen avstängd.

Lekplatsen rustas upp till en så kallad temalekplats med inspiration från svamp och sagornas värld. Platsen är tänkt att ha inslag för varierande typer av lekar.

Den nya lekparken kommer bland annat att innehålla klätterlek, rutschkanor, en hinderbana, nya gungdjur och en cykelkarusell. Man ska kunna rulla på gröna gummikullar, krypa in i svamphus och mycket mer. Lekplatsen kommer att ha möjlighet till sittplatser under pergola. De befintliga gungorna behålls.

Skogen röjs och befolkas med små troll

Den intilliggande skogen kommer att röjas och bli full med mystik för att skapa platser med vardagsmagi. Runtom i skogen sätts olika små trollfigurer ut.

Ny belysning kommer att sättas upp i delar av lekparken. Vi kommer att plantera träd, buskar och många vårlökar. Upprustningen av lekparken beräknas vara klar våren 2019. Under det pågående arbetet kommer lekparken att vara stängd för allmänheten och arbetsområdet är då inhägnat.

För olika åldrar

Lekplatsen vid Murkelvägen är avsedd för olika åldrar, men främst för yngre barn. Den används redan idag flitigt av såväl familjedaghem som olika barngrupper och de är alla välkomna tillbaka så snart lekplatsen öppnar igen efter renoveringen.

Renoveringen av lekplatsen är ett steg i det projekt där Väg- och trafikenheten i Österåkers kommun kontinuerligt förbättrar de kommunala lekplatserna. Vartannat år förbättras en av kommunens lekplatser.

Läs mer

Planritning av den nya lekplatsen (pdf)PDF

Här hittar du alla kommunens lekplatser.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 5 september 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 6 september 2018