Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fler utomhusupplevelser i Österåker

Skulpturen Nuna av Tomas Lacke i Stadspark Åkers kanal och bautastenen vid Solskiftesskolan, två av Österåkers många upplevelser.

Skulpturen Nuna av Tomas Lacke i Stadspark Åkers kanal och bautastenen vid Solskiftesskolan, två av Österåkers många upplevelser.

I Österåker är konsten närvarande. Det gäller i allra högsta grad även vår historia, i form av de många fornlämningar som finns här. I Österåkers kommun pågår flera projekt för att skapa fler upplevelser i våra utomhusmiljöer.

Konsten i våra utomhusmiljöer är inte bara vacker, den hjälper också till att skapa miljöer där man vill vistas. I exempelvis Stadspark Åkers kanal växer kommunens utomhusgalleri fram med nya konstverk varje år. Det skapar liv och rörelse, vilket i sin tur ökar såväl säkerheten som hur vi upplever tryggheten. Belysning och att röja växtlighet som skymmer sikten är andra viktiga ingredienser i det arbetet.

Ny entré till Österskär

Just nu pågår arbetet med att skapa en helt ny entré till Österskär, Kanalstaden och skärgården där konsten ska få ta plats. Den nya entrén ersätter dagens infart via Båthamnsvägen och kommer att gå via Rallarvägen, under Roslagsbanan och vidare till Sågvägen. Det blir en trafiksäker, välkomnande och identitetsskapande entré för såväl gående som cyklister och bilister. Österåkers kommun bjuder nu in konstnärer att anmäla sitt intresse för att ta fram förslag på den konstnärliga gestaltningen av den nya entrén. Projektet är ett samarbete mellan SL och Österåkers kommun där kommunen står som huvudman liksom kommande ägare och förvaltare av konstverken. Entrén beräknas vara klar under våren 2020.

Vår spännande historia synliggörs

Men det är inte bara moderna upplevelser som skapas. Här i Österåker har människor bott sedan stenåldern och vi har en mängd fornlämningar som vittnar om vår spännande historia, även mitt i centrala Åkersberga. Nu går startskottet för en satsning som innebär att utvalda fornlämningar på kommunens mark kommer att lyftas fram. Det handlar om att synliggöra dem genom att exempelvis regelbundet röja sly, men också genom att ta fram berättande skyltar.

Genom att de syns kan vi uppleva dem, men också skydda dem. En synliggjord fornlämning löper mindre risk att bli överbyggd, förstörd eller att få exempelvis trädgårdsavfall dumpat över sig.

Är du nyfiken på att uppleva mer konst och historia i Österåker?
Läs mer här på Uppleva & göra-sidorna och på österåker.se/konst.

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
onsdag 5 december 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 5 december 2018