Båtar och hamnar

Österåkers kommun har en fantastisk kust och ett fantastiskt skärgårdsliv. Det är en miljö som skänker ro, harmoni, äventyr, upplevelser och motion.

Österåkers kommun är en båtkommun. Här finns segelbåtar, roddbåtar, motorbåtar, kajaker och naturligtvis bruksbåtar för de som är bofasta ute i skärgården.

Det finns många privata och allmänna småhamnar i kommunen. Alla har de sina egna köer och avgifter.

​Båtplatser i Åkers kanal

Kommunen har ungefär 550 båtplatser i Åkers kanal. Det är Tuna Hamn som ansvarar för dessa. Intresset är stort och det är kö till platserna. Om du har frågor kontaktar du Tuna Hamn direkt.

På Tuna Hamns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om priser, slussning och annat. 

Åkers kanal

Det finns cirka 5-6 gästplatser vid industribron Sågvägen där djupet är cirka två meter. Där får du ligga kostnadsfritt i högst 24 timmar. Vid frågor kontakta hamnkaptenen.

Österskärs havsbad, Solbrännan

Bredvid Österskärs havsbad finns en gästbrygga som rymmer cirka 8 gästplatser.

Slussning

Slussen restaureras och byggs om, den kommer därför att vara stängd 2021-2022.

På sidan Slussholmen kan du läsa mer om arbetet med slussen.

Åkers kanal är ett vattendrag i Österåkers kommun. Kanalen är en förbindelse mellan sjön Garnsviken och Tunaviken, som tillhör Trälhavet. Åkers kanal byggdes 1822–1824. Nuvarande slussportar är från 1914.

Om du vill slussa med din båt så kontaktar du slussvakten.

På Tuna Hamns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om priser och tider för slussning och annat.

  • Kanalens längd är 10,7 kilometer
  • Den bearbetade sträckan är 3,7 kilometer.
  • Djupet under lägsta vattenytan är 2,1 meter
  • Bottenbredden 8,9 meter.
  • Segelfri höjd är 2–3 meter.

Åkersberga

I slutet av Båthamnsvägen vid Runö hamn finns en kommunal båtramp och plats för sjösättning, som är öppen för allmänheten mellan den 1 april och den 1 november klockan 06-22. Rampen är fri att användas av alla, under högsäsong så kan det uppstå väntetid. Det finns ett litet antal parkeringar i anslutning till rampen. På sidan Sjösättningsdagar för Båthamnsvägens båtramp kan du se vika sjösättningsdagar som finns 2021.

Vid andra tider på året än mellan 1 april och 1 november, mejla kansliet@tralhavetsbk.se eller ring 08-540 228 80.

Ljusterö

Cirka 4–5 meter bred ramp som ligger bredvid Åsättra brygga.

  • Gästparkeringar 24 timmar och hyrparkeringar finns.
  • Gästbrygga 24 timmar.
  • Sopstation, värmestuga med toalett och vatten (ej dricksvatten).

Det är lag på att tömma toaletten på land

Genom att tömma båttoan på specifika tömningsstationer, och inte i hav, sjöar eller vattendrag, hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten liksom risken för hälsoproblem. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta och i hela Sveriges sjöterritorium.

Karta över tömningsstationer

Transportsyrelsens webbplats hamnkartan.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du en karta över tömningsstationer i Sverige. Transportstyrelsen har även tagit fram en app som guidar dig till närmaste tömningsstation. På Transportstyrelsens webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du läsa om appen och hur du laddar ner den.

Båtbottenfärger innehåller gifter och riskerar att påverka vattenmiljön även efter att båtarna tagits upp. För att minska riskerna för miljön bör båten spolas av på ett ställe så att spolvattnet renas innan det rinner tillbaka ner i sjön. Genom att enbart använda godkända båtbottenfärger eller att använda metoder för att inte behöva måla båten kan man minska problemet. Flera branschorganisationer samt myndigheter är inblandade i arbetet för att minska båtbottenfärgernas påverkan på vattenmiljön. På sidan Båtbottenfärger har vi sammanställt information för dig som ska måla/skrapa båten.

Tänk på att algerna och den gamla färgen du spolar av när du tar upp båten innehåller gifter som bör tas om hand. Använd spolplatta, borsttvätt eller försök på annat sätt samla upp färg och algresterna som du spolar av båten.

Om det vid upptagning av din båt inte finns möjlighet att ta om hand den avspolade bottenfärgen i din båthamn bör du påtala detta till den som driver hamnen. Kanske finns behov att installera en spolplatta eller annan reningsutrustning.

sidan Båtbottenfärger har vi sammanställt information för dig som ska måla/skrapa båten.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturochfritidsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: