Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Sandsopning - ett efterlängtat vårtecken

Sandsopning av gata i Åkersberga

Nu har vi inlett sandsopningen av gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser i kommunen.

Vi börjar med de mest centrala delarna av Åkersberga, de prioriterade cykelstråken och alla gång- och cykelbanor. Samtidigt sopas även lokalgator, huvudgator och bussgator eftersom det är andra maskiner som används där.

På grund av att vintern i år varade en bit in i april, blir sandsopningen försenad och kommer inte vara klar till den 1 maj. Servicedagar på lokalgator och parkeringar med P-förbud som upphör den 1 maj måste därför prioriteras. Vi hoppas vara klara med sandsopningen under vecka 19.

Tack för din förståelse!

Om kommunens sandsopning

Österåkers kommun ansvarar för de kommunala vägarna, torgen och gång- och cykelvägarna. Vägar och områden som ligger inom samfälligheter och vägföreningar sköts av föreningarna själva.

Här hittar du frågor, svar och karta som visar var kommunen sköter sopningen!

Publicerad:
Senast uppdaterad: