Körfält för bussar vid väg 276

En karta som visar var arbetena kommer att utföras.

Det 2 kilometer långa nya busskörfältet på väg 276 är markerat i rött. I öster ligger Långsjön och väster är mot E18. Klicka för att se kartan större.

För att minska fördröjningarna för bussresenärer planerar Trafikverket att bygga ett busskörfält längst väg 276.

I dag drabbas busstrafiken på väg 276 av stora fördröjningar i de bilköer som uppstår vid rusningstrafik på morgonen mot trafikplats Rosenkälla på E18. Trafikverket planerar att bygga ett 2 kilometer långt busskörfäl för att minska fördröjningen för busstrafiken.

När ombyggnationen är klar har väg 276 ett nytt körfält för kollektivtrafiken i västergående riktning mot trafikplats Rosenkälla. Precis som tidigare kommer det att finnas två körfält i vardera riktning för övrig fordonstrafik längs sträckan.

Det kommer även att vara tillåtet att cykla i kollektivtrafikkörfältet.

Så påverkas trafiken

Från och med den 4 september arbetar Trafikverket nattetid under vardagar klockan 20–05. Trafikverket räknar med att arbetena kommer att ta cirka två till tre veckor, men detta är väderberoende.

Här kan du läsa mer om driftstörningarna på väg 276 i höst.

Publicerad:
Senast uppdaterad: