Extra stort ansvar för dig som hundägare den 1 mars–20 augusti

Man ser en hund som går tätt intill en människa ute i naturen.

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Från och med den 1 mars till och med den 20 augusti varje år är ansvaret extra stort för dig som hundägare att ha hunden under uppsikt. I de allra flesta fall innebär det att du ska ha hunden i koppel. I delar av Åkersberga gäller koppeltvång under hela året.

Ta gärna med din hund ut i parker, natur och andra platser i Österåker. Men tänk på att du som hundägare har ett strikt ansvar och måste följa vissa regler. Strikt ansvar innebär att du är ansvarig för allt din hund gör.

Ansvaret för dig som hundägare regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter, men också i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Extra stort ansvar 1 mars–20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det framgår av paragraf 16 i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Syftet är att skydda vilda djur, såväl däggdjur som fåglar, under den mest känsliga tiden då de får ungar.

Österåkers kommun använder sig av Naturvårdsverkets tolkning av lagen, som innebär att en hund i de allra flesta fall måste hållas i koppel om den ska hindras från att springa lös. En lös hund måste du ha sådan kontroll över att det motsvarar ett osynligt koppel. Det innebär i praktiken att hunden får vara högst någon meter ifrån dig. Detta gäller praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Läs mer om hundar i naturen hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även under annan tid på året måste du som är hundägare ha din hund under uppsikt, så att hunden inte kan skada eller störa djurlivet. Du kan läsa mer om detta i Allemansrätten.

Hundrastgårdar

I kommunen finns tre inhägnade hundrastgårdar där du kan låta hunden springa lös och umgås med andra hundar.

Här kan du läsa om kommunens hundrastgårdar och se karta.

I stora delar av Åkersberga råder ständigt koppeltvång

Utöver det som anges i lagen och som beskrivs här ovan, gäller dessutom lokala regler i Österåker. Dessa finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Hundar ska hållas kopplade inom all offentlig plats. Du kan se i kartan vilka delar av kommunen som avses. Ständigt koppeltvång gäller innanför den röda linjen, undantag är inhägnade rastgårdar och tomter

Tikar ska under den tid de löper hållas kopplade i hela kommunen.

Karta över Åkersberga med närområden. Kartan innehåller symboler med hundar. klicka på bilden för att komma till den interaktiva kartan.

Innanför den röda linjen råder ständigt koppeltvång i Åkersberga. Klicka på bilden för att komma till en interaktiv karta där du även kan se var det finns hundrastgårdar och var det finns hundbajspåsar.

Publicerad:
Senast uppdaterad: