Vägmålning i rondellen på Svinningevägen

På kartan är cirkulationsplatsen inringad i rött

På kartan är cirkulationsplatsen inringad i rött

Delar av Svinningevägen har fått ny beläggning och i samband med det har även vägmålning gjorts. De nya vägmarkeringarna har gjorts för att försöka skapa ett bättre flöde i cirkulationsplatsen vid Pilstugetorget.

Bättre flöde genom cirkulationen

De flesta bilar som kommer körandes in på Svinningevägen från väg 276 passerar rakt fram eller åt höger in mot handelsområdet Pilstugetorget. Enbart ett fåtal fordon ska svänga vänster mot Rallarvägen. För att få ett så bra flöde som möjligt genom cirkulationen har det målats så att vänsterfil leder rakt fram på Svinningevägen och vänster mot Rallarvägen. Högerfilen leder enbart in mot handelsområdet. På så vis stoppas inte fordon upp av den trafik som väntar på att svänga in höger mot handelsområdet.

Enkel skiss över vägmålningen

Liknande vägmålningar på andra platser i kommunen

Liknande målning finns sedan tidigare då man ska köra ut på väg 276, dels från Sockenvägen mot Rosenkälla och dels från centrum och norrut på väg 276 vid Cirkle K.

Kompletterande skyltning

Förutom vägmålning så är kompletterande skyltning beställd för att det ska bli så tydligt som möjligt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: