Stora störningar för samhällsbetalda resor

Samtrans, en av kommunens entreprenörer för samhällsbetalda resor, har för närvarande problem med ett nytt planeringssystem, vilket orsakar bekymmer för våra resenärer.

Det här har störningarna inneburit för våra resenärer:

  • Sena förändringar i avgångstider
  • Långa restider
  • Oregelbundna tider, även om resenär börjar/slutar samma tid varje dag så varierar avgångstiderna för resorna stort.
  • Vanlig taxi kommer istället för specialfordon
  • Resenärer som ska åka ensamma har planerats resa tillsammans med andra
  • Felaktiga tider, elever och andra resenerärer har kommit sent till skola/verksamhet
  • Resenär som ska lämnas över till annan person har lämnats ensamma
  • Ledsagare har nekats plats
  • Svårt att logga in på ny webbportal/app.

– Vi ser allvarligt på det här och kommer att arbeta regelbundet med Samtrans tills problemen är lösta, säger Daniel Jäderland, tillförordnad avdelningschef Infrastruktur och anläggning.

Publicerad:
Senast uppdaterad: