Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Snart börjar servicegatorna igen

Den första november börjar servicedagar på kommunens gator att gälla igen! Det gör vi för att kunna ge ännu bättre service när det gäller att ta hand om snö, sopa bort sand, underhålla ljuskällor, laga gropar och annat som underlättar och förbättrar för dig som trafikant.

Under vinterhalvåret, från den första november till den första maj, så kommer det att vara parkeringsförbud på vissa gator och parkeringar under servicedagen en dag varje vecka. Servicegator kallas ibländ även för städgator.

Olika tider och dagar

Vissa gator har servicedag på förmiddagen, andra på eftermiddagen och vissa mellan klockan 10 och klockan 15.

Infartsparkeringarna kommer att få en servicenatt istället mellan klockan 00 till klockan 06, men det kommer alltid finnas en infartsparkering i kommunen öppen för dig som jobbar natt.

För att undvika en parkeringsanmärkning och för att underlätta för våra entreprenörer så ber vi dig att vara uppmärksam på de skyltar som sitter vid just din parkering.

Därför har vi servicedag

En servicedag inrättas för att vid eventuella snöfall kunna på ett effektivt sätt ta hand om snön, kunna ha gatan fri från bilar vid sandsopning men även kunna utföra enklare underhåll, exempelvis byte av ljuskällor eller andra lagningar av gropar utan att behöva utrymma gatan bara för det.

Österåkers kommun har flera entreprenörer som arbetar på våra gator och det blir ett enkelt sätt för dem att arbeta säkert, utan att behöva vara rädda för att skada parkerade bilar.

Naturligtvis kommer snöröjning ske när det behövs, men att kunna ha gatan fri en dag gör att man kan ta bort eventuella vallar på ett smidigt sätt om det behövs.

Publicerad:
Senast uppdaterad: