Slussen och Slussholmen rustas och byggs om

Bild

Slussen och Slussholmen restaureras.

Slussholmen i Åkers kanal är en omtyckt plats. Nu pågår arbetet med att varsamt restaurera och bygga om slussen, dämmet, fiskvandringsleden och på ön. Det innebär att både slussen och ön är stängda.

Åkers kanal är en plats för rekreation och upplevelser för alla Österåkersbor. Här växer stadsparken fram med sitt utomhusgalleri för konst, planteringarna och träden, sittplatser, aktivitetspark, vacker natur och promenadstigar längs med vattnet. Här finns också många historiska inslag med Långhundraleden, Ekbacken och Åkersbro. Och här, mitt i Åkers kanal, hittar vi Slussholmen och slussen.

Slussen stängd

Slussen är stängd även under sommaren 2022. Det innebär att du inte kan ta dig till eller från Garnsviken via Åkers kanal med båt. Det är inte heller möjligt att bära kanoten över Slussholmen, men möjlighet finns fortfarande att bära sin kanot på gång- och cykelvägen som går parallellt med kanalen.

I arbetsområdet ingår förutom Slussholmen ett vattenområde markerat med bojar. Området börjar norr om Ekbacken och slutar söder om Slussholmen. Det är inte tillåtet att vistas inom detta område av säkerhetsskäl.

Fler ska hitta hit i framtiden

På själva Slussholmen är målet att skapa en förståelse för platsens historia och göra den tillgänglig för fler. Gångbroarna blir bredare och det tillkommer nya bryggor, som anpassas till besökare oavsett om de kommer vattenvägen eller landvägen. 

Slussholmen avstängd

Passagen över till Slussholmen och hela ön beräknas vara helt avstängda till och med september 2022. Däremot går det att som vanligt ta sig över kanalen via gångbroarna norr och söder om Slussholmen. Det går att promenera på gångvägarna längs kanalen på båda sidor, förutom under kortare avstängningar.

Förbättrad väg för fiskarna

Den östra vattenpassagen är en viktig fiskvandringsväg och här finns även ett dämme som styr vattennivån uppströms. Fiskvandringsvägen ska byggas om för att passa fler fiskar, då den är för brant i nuläget. Dämmet, som reglerar vattennivån uppströms, ska få ett säkrare och mer effektivt utförande då det automatiseras.

Tidplan för arbetet

  • Juni 2021: Muddring (schaktning under vattnet) norr om dämmet.
  • Juli-augusti 2021: Installation av stödkonstruktion i form av en spont tvärs över hela kanalen. Detta för att torrlägga området runt Slussholmen inför arbetet.
  • Hösten och vintern 2021/22: Arbetet med nytt dämme och ny fiskvandringsled utförs. Klart april 2022.
  • Från april 2022 kommer nya bryggor byggas och finplanering och belysning slutföras.
  • Parallellt med att arbetena med dämme och fiskvandringsled pågår kommer slussportarna demonteras och restaureras på verkstad.

Ny detaljplan

Slussanläggningen, dämmet och fiskvandringsleden finns inte med i den nuvarande detaljplanen och därför håller kommunen på att ta fram en ny detaljplan där dessa ingår. I detaljplanen ingår även kortare marksträckor längs med Åkers kanal och längs med utloppet från Smedbyån till kanalen. Det är en viktig fiskvandringsled som behöver bli mer tillgänglig för att kunna fungera på bästa sätt.

Arbetet med att renovera Slussholmen pågår parallellt med att kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan. Det är Peab som utför arbetet på Slussholmen.

Om du vill använda din båt utanför Garnsviken

Det finns båtramper du kan använda dig av ifall du vill komma ut i havet.

Om båtar och hamnar

Veckorapporter från arbetet

Veckorapport vecka 20, 2022 , 388 kB, öppnas i nytt fönster.

Veckorapport vecka 18, 2022 , 394.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Veckorapport vecka 5, 2022 , 342.2 kB.

Veckorapport vecka 38, 2021 , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Veckorapport vecka 35, 2021 , 1.6 MB.

Veckorapport vecka 32, 2021 , 846.7 kB.

Veckorapport vecka 26, 2021 , 1.6 MB.

Filmer från arbetet

Här kan du se hur det ser ut vid Åkers kanal och Slussholmen i september respektive juni 2021.

September 2021:

Juni 2021:

Publicerad:
Senast uppdaterad: