Sänkt hastighet på Centralvägen och Margretelundsvägen

Bilden visar nya hastighetsskyltar

Ny hastighet på Centralvågen

Nu har hastigheten sänkts på Centralvägen och på Margretelundsvägen mellan Simborgarvägen och Söravägen från 50 km/h till 40 km/h.

Hastighetssänkningen görs för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna men för även med sig andra positiva fördelar såsom minskade utsläpp av avgaser samt mindre buller för de boende längs dessa vägar.

Så för dina medtrafikanter och för miljöns skull: respektera de sänkta hastighetsgränserna.

Publicerad:
Senast uppdaterad: