Parkera rätt vid badplatserna

Bilar står huller och buller på en kaj vid vattnet. Man skymtar en parkeringsvakt.

Felparkerade bilar på kajen vid Österskärs havsbad.

Under sommaren vill många svalka sig med ett dopp på kommunens badplatser. Det är livsviktigt att räddningsvägar hålls öppna så att utryckningsfordon kommer fram om en olycka skulle inträffa. Parkeringsövervakningen skärps därför vid badplatserna under sommaren. Undvik att ta bilen till badet om du har möjlighet.

Parkering vid Österskärs havsbad

Parkeringsövervakningen på platsen skärps under sommaren för att öka trafiksäkerheten.

Detta gäller vid Österskärs havsbad
1 juni–31 augusti:

Vid Österskärs havsbad, Solbrännan, finns en mindre parkering. Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Klockan 06–20 får du parkera som längst 4 timmar i följd med parkeringsskiva. Övrig tid gäller fri parkering.

Tidsbegränsningen är satt för att undvika långtidsparkering och för att så många badgäster som möjligt ska ges möjlighet att parkera.

Parkeringsförbud på delar av kajen
samt vägarna kring badplatsen

För din och andras säkerhet är det absolut nödvändigt att hålla räddningsvägarna fria för utryckningsfordon. Därför råder parkeringsförbud i hela vändområdet vid kajen där Sjöräddningen har sin brygga.

Parkeringsförbud råder även längs Österskärsvägens östra sida mellan Stråkvägen och Katarinavägen, samt på Stråkvägen mellan Österskärsvägen och Strandvägen. Se röda markeringar i flygfotot nedan.

Flygfoto som visar med röd linje var du inte får parkera vid Österskärs havsbad. Parkeringsförbud råder även längs Österskärsvägens östra sida mellan Stråkvägen och Katarinavägen, samt på Stråkvägen mellan Österskärsvägen och Strandvägen

Vid Österskärs havsbad gäller parkeringsförbud längs de rödmarkerade sträckorna.

Så åker du till Österskärs havsbad utan bil:

Karta till Österskärs havsbad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Åk kollektivt med Roslagsbanan alternativt ersättningsbuss till Österskärs station. Därifrån är det cirka fem minuters promenad till badplatsen på trottoar längs Österskärsvägen.
  • Vid Österskärs station finns parkering för bilar, promenera sedan till badplatsen.
  • Vid badplatsen finns cykelparkeringar med väderskydd.

Fiskartorpets badplats
– här råder parkeringsförbud

Parkeringsförbud och stoppförbud gäller på Margretelundsvägen vid badplatsen Fiskartorpet i Margretelund. Förbudet gäller på Margretelundsvägens västligaste del längs Sätterfjärden fram till Kogervägen.

Parkeringsövervakningen skärps även här under sommaren.

Så åker du till Fiskartorpet utan bil

Karta till Fiskartorpet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Buss 633 till hållplats Margretelunds centrum alternativt Sabelvägen (cirka 1 kilometers promenad till badplatsen).
  • Roslagsbanan eller ersättningsbuss till hållplats Tunagård (cirka 1 kilometers promenad).
  • Cykel eller promenad från Åkersberga station (cirka 1,7 kilometer).

Breviksbadet

Vid Breviksbadet är parkering tillåten i högst 24 timmar på markerade platser. Här finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Det finns uppmålade staket på den grusade parkeringsytan för att strukturera parkeringen så att så många badgäster som möjligt ges möjlighet att parkera.

Så åker du till Breviksbadet utan bil

Karta till Breviksbadet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Buss 622 till hållplats Lerviksvägen.
  • Cykelväg längs Margretelundsvägen från Söralid/Tråsättra till Lerviksavfarten.

Fler badplatser och karta

Här hittar du fler badplatser i kommunen, samt karta över var de finns.

Varmt tack för att du som har möjlighet hjälper till att värna säkerheten genom att lämna bilen hemma!

Publicerad:
Senast uppdaterad: