Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet till Österåkers multiarena

Under slutet av mars påbörjas arbeten med att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till Österåkers multiarena.

Arbeten som utförs

Befintliga gång- och cykelvägar längs Svinningevägen, Näsvägen samt Företagsallén kommer att anslutas till den nya multiarenan.

  • Gångbanan längs Företagsallén ska breddas upp från Åkers Runö station hela vägen ner till Näsvägen, för att möjliggöra för gång- och cykeltrafik. Övergångsställen kommer anläggas från den nya gång- och cykelvägen till entréerna och ny belysning sätts upp längs den nya gång- och cykelvägen.
  • Mellan Svinningevägen och Företagsallén får den gamla avstängda vägen ny asfalt och belysning för att möjliggöra för gång- och cykeltrafik.
  • Gångbanan vid Busshållplatsen Åkers Runö förlängs för att ansluta till Multihallen.
  • Övergångsställena på Svinningevägen och Näsvägen byggs om för att tillgänglighetsanpassas, höja trafiksäkerheten och ny belysning.

Där efter kommer även Svinningevägen, Näsvägen och Företagsallén asfalteras om.

Framkomlighet under byggtiden

Under hela byggtiden kommer det vara möjligt att passera förbi, även om det ibland kan vara minskad framkomlighet under kortare perioder.

Tidplan

Arbetet sker i samarbete med upphandlade entreprenören PEAB Asfalt Arbeten räknas pågå under 13 veckor och beräknas vara klara runt månadsskiftet juni/juli.

Publicerad:
Senast uppdaterad: