Ökad risk för viltolyckor!

Bilden är en illustration som visar två vildsvin, en stor och en liten.

Illustration: Linnea Blixt.

Under hösten är risken för viltolyckor som störst. Den tid som vi bilförare är på väg till och från arbetet sker samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest.
Efter förra årets dystra rekordnotering av viltolyckor i Sverige vill vi göra dig lite extra uppmärksam på den förhöjda risken som råder nu.

– Flest viltolyckor sker på väg 276 strax norr om Länsmansgården i Åkersberga. Rapportera till 112 om du krockar med vilt och större rovdjur som till exempel rådjur, älg, vildsvin, utter och järv. Det är även en god vana att ha en särskilt skylt för viltolyckor som du bör hänga i den riktning som djuret försvann efter olyckan. Det underlättar för oss viltvårdare när vi ska söka efter skadade djur. Skyltarna finns bland annat hos kommunens servicecenter i Alceahuset, säger Henrik Lokind, viltvårdare i Österåkers kommun.

Kör försiktigt!

Mer information hittar du på österåker.se/viltvård.

Publicerad:
Senast uppdaterad: