Nya regler för elsparkcyklar

Man åker elsparkcykel när han rastar sin hund.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Från och med den 1 september 2022 är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer. De nya reglerna från Transportstyrelsen ska förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på gångbanorna.

Transportstyrelsen har tagit fram nya regler som berör alla som använder elsparkcyklar:

 • Körförbud på gångbanor och trottoarer.
 • Parkeringsförbud på gång-, cykelbanor och trottoarer.
 • Elsparcykeln måste ha lampor och reflexer på samma sätt som en cykel.
 • Förare under 15 år ska ha hjälm. Det är inte tillåtet med passagerare.

Bakgrunden är att antalet elsparkcyklar har ökat kraftigt i svenska städer de senaste åren vilket fått till följd att antalet olyckor där elsparcyklar varit inblandade har ökat. Från flera håll har det också efterfrågats tydliga regler för att komma tillrätta med problemen med slängda eller slarvigt parkerade elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och att elsparkcyklar körts med för hög hastighet på gångbanor.

I och med att det inte längre är tillåtet att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbanor – om det inte är på särskilda parkeringsplatser för cyklar eller elsparkcyklar – får kommuner och polisen flytta elsparkcyklar. Det gäller även om de inte orsakar fara eller onödigtvis hindrar eller stör.

Undantag från regeln är barn, till och med det år som de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas. Detsamma gäller personer med rörelsehinder som använder olika fordon som hjälpmedel.

Viktigt att tänka på när du använder elsparkcykel

 • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
 • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
 • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
 • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
 • Elsparkcyklar klassificeras som cyklar om de går i en högsta hastighet av 20 km/h och har en maximal motoreffekt på 250 W. Om effekten överstiger 250W så klassas fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik
 • Elsparkcyklar måste vara utrustade med fungerande bromsar och en klocka.
 • Vid körning i mörker ska även elsparkcykel ha fram- och bakljus samt reflexer.
 • Förare under 15 år måste alltid bära hjälm.
 • Varje elsparkcykel är begränsad till en person, vilket innebär att inga fler passagerare får transporteras.
Publicerad:
Senast uppdaterad: