Nu sopar vi fram våren

Sandsopning av gata i Åkersberga

Nu har vi inlett sandsopningen av gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser i kommunen.

Vi börjar med de mest centrala delarna av Åkersberga och alla gång- och cykelbanor. Därefter sopar vi lokalgator och avslutningsvis huvudgator och bussgator.

Österåkers kommun ansvarar för de kommunala vägarna, torgen och gång- och cykelvägarna. Vägar och områden som ligger inom samfälligheter och vägföreningar sköts av föreningarna själva.

På grund av att vintern i år varade en bit in i april, blir sandsopningen klar lite senare än vanligt. Vi jobbar på för fullt och räknar med att vara klara senast i mitten av maj. Tack för din förståelse.

Vill du veta mer?

Kanske se om det är kommunen som ansvarar för att sopa just din gata?

Här hittar du frågor, svar och karta som visar var kommunen sköter sopningen!

Publicerad:
Senast uppdaterad: