Nu pågår arbetet inför att Säbybron ska bytas ut

Bild

Informationsskylt om vägarbetet vid Säbybron.

Just nu pågår arbeten för att byta ut Säbybron som leder Sockenvägen över Åkers kanal. Den över hundra år gamla bron lämnar plats för en ny som är färdig år 2024. När allt är på plats får vi en helt ny och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikanter, oavsett om du åker bil, cyklar eller går till fots.

För alla som går eller cyklar innebär projektet flera förbättringar. Den nya Säbybron blir mycket bredare än dagens bro och får en gång- och cykelbana. En gång- och cykelväg anläggs också under den nya bron och nya stråk på båda sidor om kanalen för att skapa en trygg och trivsam miljö. Trafikljusen tas samtidigt bort, vilket ökar framkomligheten.

I samband med bygget av den nya Säbybron anläggs en ny cirkulationsplats som ska underlätta trafiken till och från Norrö. Den ersätter dagens fyrvägskorsning där Norrövägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen.
Arbetet vid Säbybron har pågått sedan i februari i år. Den gamla bron förblir öppen för trafik, med mindre trafikstörningar. När den nya bron är klar, rivs den gamla.

Det här händer just nu

Just nu anläggs nya brostöd i kanalen samt betongarbeten med formning och gjutning av den nya bron. Utöver detta byggs delar av den nya cirkulationsplatsen samt gång- och cykelstråk. Den här etappen beräknas att pågå fram till årsskiftet 2023/2024.

Den gamla bron är öppen för trafik till den nya bron är klar, men trafiken kommer att påverkas under hela byggperioden. Gång- och cykelvägar leds tillfälligt om.

Mer information

Läs mer om projektet och se en karta över alternativa gång- och cykelvägar runt arbetsområdet på österåker.se/säbybron.

Publicerad:
Senast uppdaterad: