Nio kilometer ny asfalt varje år

Beläggningsarbeten på en väg med en stor asfaltsmaskin och två personer i orange varselkläder.

Beläggningsarbeten på Korsgärdesvägen i Åkersberga.

Österåkers kommun ansvarar för ungefär 8,7 mil bilväg och ungefär 8 mil gång- och cykelväg i Österåker. Varje år lägger vi ny toppbeläggning, det så kallade slitlagret, på cirka 4 kilometer bilväg och på cirka 5 kilometer gång- och cykelväg. Se en film från arbetena längre ned på den här sidan!

Asfalt håller olika länge beroende på exempelvis hur många fordon som trafikerar vägen per dygn och andelen tung trafik, som bussar och lastbilar, som åker på vägen. På vissa av vägarna håller asfalten i 20–30 år, medan den på andra vägar har en livslängd på 8–10 år.

Ansvaret för drift, underhåll, belysning och trafiksäkerhetsåtgärder är fördelat på flera väghållare. Kommunen, vägföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och Trafikverket sköter var och en sina respektive vägar och områden. Det vägnät som kommunen ansvarar för består till stor del av centralt belägna asfaltsbelagda sträckor.

Underhållet planeras

Österåkers kommun har en långsiktig planering av vilka vägar som ska få ny toppbeläggning. För att kunna planera vägunderhållet inventerar och analyserar samhällsbyggnadsförvaltningen varje år de vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. Vi kontrollerar på plats och har även en kontrollbil som kör sträckorna årligen.

Vissa vägar som har sprickor och potthål lagar vi tillfälligt med asfalt på själva skadan. Det gör vi eftersom det inte är möjligt att belägga alla vägar som har skador med ny asfalt varje år. På så sätt är de körbara tills det är dags för just den vägen att få en ny toppbeläggning.

Film från beläggningsarbetet

I filmen här under ser du när kommunens upphandlade entreprenör för beläggning Peab Asfalt arbetar längs Korsgärdesvägen tidigare i somras. Innan beläggningen kan göras behöver den utslitna asfalten fräsas bort. Veckan före hade Peab Asfalt fräst bort cirka fyra centimeters tjocklek av den gamla utslitna asfalten. Fräsmassorna som uppstår kan återanvändas nästan fullt ut och det mesta blir till ny asfalt.

Den nya asfaltsmassan kommer med lastbilar från ett asfaltsverk timmarna innan den lossas i asfaltsläggaren, som i sin tur lägger ut ett nytt lager beläggning. Efter asfaltsläggaren kör en vält som packar asfalten så att den blir jämn och slät.

Vem har hand om vägen?

Vill du veta om det är kommunen eller någon annan som ansvarar för en viss väg eller gång- och cykelväg?

I Österåkerkartan kan du välja lager för att se vilka vägar som sköts av Trafikverket, Österåkers kommun eller enskilda väghållare. Väghållarkartan hittar du om du väljer Boende och miljö i lagerlistan.

Österåkerkartan – se vem som är väghållare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väg 276, huvudleder på Ljusterö och andra statliga vägar

Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som till exempel väg 276 och huvudvägarna på Ljusterö. Trafikverket har även ett delat ansvar med kommunen för Svinningevägen, Össebyvägen och Rydbovägen.

Läs mer på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolområden och bostadsområden

Armada sköter om skolor, skolområden och sina bostadsområden.

Publicerad:
Senast uppdaterad: