Mobilitetsveckan 2022: Upptäck fördelarna med hållbart resande!

Parkerade cyklar ocg grönska vid Åkersberga station

Åkersberga station.

I Österåkers kommun arbetar vi för att fler ska upptäcka fördelarna med hållbart resande. Det ska finnas bra möjligheter för att kunna göra resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Österåkers kommun deltar i år för nionde året i rad i Europeiska mobilitetsveckan, som tidigare gick under namnet Europeiska trafikantveckan. Syftet är att motivera fler Österåkersbor att i så stor utsträckning som möjligt cykla, gå och använda kollektivtrafik.

Europeiska mobilitetsveckan, European Mobility Week, äger rum varje år 16–22 september. Evenemanget är ett EU-initiativ som syftar till att under en vecka uppmuntra till, och underlätta för, mer hållbara resor och transporter. Städer och kommuner i hela Europa anordnar under veckan aktiviteter, initiativ och åtgärder med fokus på att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Årets tema är ”Hållbar mobilitet – sunt och tryggt”.

Det här händer i Österåker kommun under mobiltetsveckan!

Under mobilitetsveckan 16–22 september 2022, kan du träffa representanter från kommunens Trafikenhet vid olika stationsområden i kommunen. De kommer att dela ut Österåkers cykelkarta och reflexer till förbipasserande cyklister och gående. Passa på att stanna till för att prata cykling eller hållbart resande i Österåker!

Skapar förutsättningar

I Österåker finns många fina cykelstråk och kommunen arbetar aktivt för att få ännu fler Österåkersbor att börja cykla. Det är kommunens ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå att fler väljer ett mer hållbart resande. Via länkarna nedan berättar vi mer om vårt utvecklingsarbete.

För att synliggöra arbetet har vi sedan 2020 sammanställt ett så kallat cykelbokslut, som presenterar alla åtgärder och insatser som genomförts under året.

Kommunen intervjuar cyklister i Österåker om vad de tycker. Läs mer om resultatet för 2022!

Säkrar skolvägar i Österåker kommun.

Tips! Transportera dig smartare Länk till annan webbplats.

  • Kan ditt möte ske digitalt? Då behöver du inte transportera dig.
  • Gå och cykla så ofta du kan.
  • Åk kollektivt om möjligt.
  • Bli medlem i en bilpool.
  • Samåk med vänner och grannar.
  • Kör ”Sparsam körning”, även kallat ECO-drivning.
  • Planera dina resor i förväg, så slipper du onödiga körningar.
  • Sköt om ditt fordon, då minskar onödiga utsläpp och bränsleförbrukning.
  • Byt till ett fordon som kan tankas med ett förnybart drivmedel.

  Mobilitet, vad är det?

  “Mobilitet” är ett samlingsbegrepp inom samhälls- och transportplanering för hur människors behov får styra hur samhället planeras och byggs för att underlätta vår vardag.

  För klimatets och hälsans skull behöver vi ställa om sättet vi tar oss fram på. Mobilitet handlar om att göra smarta och hållbara val i vardagen. Vi behöver välja färdmedel utifrån tillfälle och behov. Ditt behov kan variera från dag till dag – därför behöver även ditt val av färdmedel göra det! Av rutin och vana väljer vi oftast samma typ av färdmedel, utan att reflektera. Inte sällan blir det bilen. Fundera över vilka förändringar du kan göra.

  Publicerad:
  Senast uppdaterad: