Ledningsarbete längs Säbygårdsvägen

I januari påbörjas ett arbete med utbyggnad av vatten- och avloppnätet längs Säbygårdsvägen.

Med start den13 januari kommer Österåkers kommun i samarbete med Roslagsvatten anlägga nya vatten- och avloppsledningar från Norrövägen upp längs Säbygårdsvägen. En ny bilväg och trottoar anläggs när ledningsarbetet avslutats.

Syftet med arbetet är att ansluta de nybyggda fastigheterna i området ”Säbywood” till vatten- och avloppsledningsnätet.

Arbetet väntas vara klart i maj 2022.

Under arbetstiden kommer Säbygårdsvägen vara helt avstängd för gång- och cykeltrafikanter samt biltrafik.

Publicerad:
Senast uppdaterad: