Insats för att minska hastigheterna på Stationsvägen

Gatumiljö som visar Stationsvägen med stora blomsterurnor som är utplacerade på vägen.

Gångfartsområdet på Stationsvägen i Åkersberga med fler blomsterurnor.

Har du sett att vi har placerat ut fler blomurnor inom gångfartsområdet på Stationsvägen och Lennart Neckmans väg i Åkersberga centrum? Det gör vi för att få ner hastigheten på de fordon som kör där. Urnorna kommer att fyllas med blommor så fort vädret tillåter.

I ett gångfartsområde gäller att fordon ska framföras i gångfart, vilket innebär cirka 7 kilometer i timmen. Fordon har också väjningsplikt mot gående.

Förra året byttes stenbeläggningen inom gångfartsområdet ut mot asfalt. Det gjordes eftersom den gamla beläggningen var i väldigt dåligt skick. Bytet av beläggning har dessvärre medfört att hastigheterna inom området har ökat och att respekten mot gående har minskat.

Hjärtan och markeringar ska återställas

Utöver de nya blomurnorna kommer vi att så snart sandsopningen är klar för säsongen att återställa de hjärtan och övriga markeringar som målades inom gångfartsområdet förra året.

Ta hand om varandra i trafiken!

Publicerad:
Senast uppdaterad: