Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Information om skolskjuts med SL-kort

En skylt på en busshållplats mot en blå himmel.

SL byter ut sitt biljettsystem 2023 vilket innebär att det endast har delats ut terminskort för detta läsår, det blåa. Till vårterminen kommer det att delas ut ett nytt grönt kort.

SL-kort vårterminen 2023

Vårterminens SL-kort kommer att levereras som ett nytt grönt kort istället för det tidigare blå. Kortet är oladdat och ni måste själva ladda ned biljetten på kortet med medföljande länk som delas ut tillsammans med kortet.

Utdelning av kortet

Elev som går i skola inom kommunen

För elever som går i en skola inom Österåkers kommun, delas kortet ut av skolan den sista skolveckan i december. Kuvertet eleven får innehåller det gröna kortet med bifogad länk som innehåller själva biljetten.

Säg gärna till ditt barn att inte öppna kuvertet i skolan så att biljettlänken inte tappas bort!

Elev som går i skola utanför kommunen

För elever som går i en skola utanför kommunen får vårdnadshavare precis som vanligt, mot uppvisad legitimation, hämta ut ett kuvert med kort och bifogad länk.

Korten kommer att finns hos servicecenter i Alceahuset, Hackstavägen 22. Det går att hämta från och med den sista skolveckan i december, och finns kvar där till slutet på januari. Som tidigare talar ni om vilken skola eleven går i samt legitimerar er som vårdandshavare. Ni kan enbart hämta ut kortet för ert barn.

Läsårskort i höst 2023

Till höstterminen 2023 ska vi åter kunna köpa in läsårs kort liknande de som vi använt oss av tidigare och som eleverna är vana vid.

Mer information


Publicerad:
Senast uppdaterad: