Inbjudan till samråd för Roslagsbanan till city

Roslagsbanetåg vid en station. Människor går på perrongen.

Roslagsbanan.

Nu har du möjlighet att tycka till om var Roslagsbanans förlängning till city ska gå samt hur byggandet av järnvägen kan påverka miljön.

Region Stockholm bjuder in till samråd inför beslut om lokalisering samt inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för Roslagsbanan till city.

Syftet är att redogöra för de alternativa sträckningarna av banan och de tänkbara miljöeffekter som kan uppstå till följd av byggandet av järnvägens förlängning. Allmänheten, myndigheter och organisationer kan bidra med sin kunskap, tankar och idéer om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till. Resultatet ingår i det fortsatta arbetet och blir en del i underlaget för länsstyrelsens bedömning om betydande miljöpåverkan.

Samrådet pågår mellan 27 maj och 27 juni 2022 och är den tid då du kan lämna synpunkter på de alternativ som Region Stockholm har studerat.

Läs mer om hur du kan vara med och påverka på Region Stockholms webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: