Full fart på arbetet för nya Säbybron

Bild

Skyltar informerar om arbetena vid Säbybron.

Nu är arbetet inför att den gamla Säbybron ska bytas ut i full gång! När den nya trafiklösningen är på plats 2024 blir det en helt ny och modern lösning som underlättar för alla trafikanter, oavsett om du åker bil, cyklar eller går.

Säbybron leder Sockenvägen över Åkers kanal och är vägen till jobb, skola, service och aktiviteter för många Åkersbergabor. Men bron är i dåligt skick och nu är det dags för en helt ny bro att ersätta den gamla trotjänaren från 1914. Trafikomläggningar görs, men det kommer att vara möjligt att trafikera sträckan under hela byggtiden.

För alla som går eller cyklar innebär projektet flera förbättringar. Den nya Säbybron blir mycket bredare än dagens bro och får då även en gång- och cykelbana. Det anläggs också en gång- och cykelväg under den nya bron och som går längs med Åkers kanal. Tack vare det försvinner också trafikljuset vid Säbybron. I samband med bygget av den nya Säbybron byggs också en ny cirkulationsplats som underlättar avsevärt för trafiken till och från Norrö.

Pålning och grund för bron nästa steg

De förberedande arbetena pågår nu för fullt. Under våren och sommaren genomfördes de stora ledningsomläggningarna på Sockenvägen. Nästa steg är att inleda arbetet med pålning och grundläggning för brostöden. Parallellt börjar man att under hösten bygga den nya cirkulationsplatsen.

– Vi räknar med att börja riva den gamla bron under hösten 2023, då kommer man att kunna köra på den nya bron. Förutsatt att allt går som det ska beräknar vi att arbetet kommer att vara klart hösten 2024, säger Elin Engardt, projektledare på Österåkers kommun.

Mer information

Här kan du följa projektet med Säbybron.

30 kilometer i timmen förbi arbetsplatsen

Publicerad:
Senast uppdaterad: